Vytvorenie dokumentu programu Word pomocou súborov so snímkami

Ak chcete vytvoriť dokument programu Word pomocou súborov so snímkami alebo papierových dokumentov, postupujte takto:

 1. Spustite program Microsoft Word.
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na:
  • Skenovať do Wordu vytvorenie dokumentu programu Word pomocou skenera alebo fotoaparátu.
   Otvorí sa dialógové okno konverzie snímok zo skenera ABBYY FineReader PDF 15. V tomto dialógovom okne zadajte všetky požadované nastavenia a parametre skenovania a naskenujte príslušné snímky.
  • Konvertovať do Wordu vytvorenie dokumentu programu Word pomocou súborov s snímkami.
   V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, zadajte nasledujúce údaje:
   1. Jazyky dokumentu.Ďalšie informácie nájdete v častiJazyky rozpoznávania.
   2. Rozloženie dokumentu. Vyberte vhodné nastavenie podľa toho, ako plánujete výstupný dokument používať.
   3. Kliknutím na Možnosti otvorte Nastavenia formátu v záložke DOC(X)/RTF/ODT v Možnosti dialógovom okne (Nástroje > Možnosti...) a určte ďalšie možnosti.
   4. Kliknite na OK.

    V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vyberte všetky príslušné snímky a počkajte na dokončenie konverzie.
    Na obrazovke sa zobrazí výstupný dokument programu Microsoft Word. Vykonajte všetky požadované zmeny a uložte dokument.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.