Porovnávanie dokumentov

Ak chcete porovnať dve verzie dokumentu, vykonajte tieto kroky:

 1. Spustite program ABBYY Porovnať dokumenty.
  Pozrite tiež: Spustenie programu ABBYY Porovnať dokumenty.
 2. Otvorte dokumenty v programe ABBYY Porovnať dokumenty. Dokumenty musia byť v jednom z podporovaných formátov.
  Ak chcete otvoriť dokument, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Presuňte dokument na jednu z dvoch zobrazovacích oblastí.
  • Kliknite kdekoľvek na zobrazovaciu oblasť a prejdite na umiestnenie súboru.
  • Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi zobrazovacej oblasti a prejdite na požadovaný dokument.
  • Kliknite na jednu zo zobrazovacích oblastí a potom kliknite na Súbor > Otvoriť dokument....
   Medzi zobrazovacími oblasťami môžete prepínať stlačením klávesov Ctrl+Tab alebo Alt+1/Alt+2.
  • Program ABBYY Porovnať dokumenty si pamätá nedávno porovnávané páry dokumentov.
   Ak chcete otvoriť jeden z nedávno porovnávaných dokumentov, vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu v hornej časti zobrazovacej oblasti.
  • Ak chcete otvoriť nedávno porovnávaný pár dokumentov, kliknite na Súbor > Nedávne porovnania a vyberte pár dokumentov zo zoznamu.
   Pár nedávno porovnávaných dokumentov môžete tiež otvoriť z okna Nová úloha. Kliknite na kartu Porovnať a potom vyberte pár dokumentov v časti Nedávne porovnania.
 3. Vyberte možnosť jazyk dokumentov zo zoznamu na karte POROVNAŤ.
 4. Kliknite na tlačidlo Porovnať na karte POROVNAŤ na table úplne vpravo alebo kliknite na príkaz Porovnať dokumenty v ponuke Porovnať.
  Zobrazí sa okno zobrazujúce indikátor priebehu, tipy na porovnávanie a upozornenia.

  Po porovnaní dokumentov sa na karte ROZDIELY zobrazí zoznam rozdielov. V obidvoch dokumentoch sa zvýraznia všetky rozdiely.

Výsledky porovnania môžete uložiť:

 • ako súbor vo formáte Microsoft Word, pričom rozdiely sa zobrazia pomocou funkcie sledovania zmien.
  Poznámka: uložený dokument je rozpoznanou verziou pôvodného dokumentu, čo znamená, že sa môžu vyskytnúť vizuálne rozdiely a chyby rozpoznávania. Dokument tohto typu by sa preto mal používať iba na zobrazenie rozdielov.
 • Ako dokument PDF s komentármi.
 • Ako tabuľku v programe Microsoft Word obsahujúcu rozdiely.

Ak chcete uložiť výsledky porovnania, kliknite na tlačidlo Uložiť... na karte ROZDIELY. Rozdiely sa predvolene uložia v naposledy vybratom formáte súboru. Ak chcete uložiť rozdiely v inom formáte, zvoľte príslušný formát v rozbaľovacom zozname vedľa tlačidla Uložiť....

Pozrite tiež: Zobrazenie výsledkov porovnania, Uloženie výsledkov porovnania.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.