עורך זיהוי תווים אופטי (OCR)

עורך זיהוי התווים האופטי (OCR) משתמש בטכנולוגיית זיהוי תווים אופטי (OCR) להמרה מתקדמת של סריקות מסמך, מסמכי PDF וקובצי תמונה (כולל תמונות דיגיטליות) לתבניות שניתן לערוך אותן.

בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR) ניתן לשרטט אזורי זיהוי, לבדוק טקסט מזוהה, לתרגל את התוכנית לזהות גופנים ותווים לא תקניים ולהשתמש בתכונות מתקדמות נוספות כדי להשיג איכות מרבית של זיהוי תווים אופטי (OCR).

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.