החלון הראשי

כאשר תפעיל את ABBYY Compare Documents, ייפתח החלון הראשי שלו.

  • אזור תצוגה 1 מציג את המסמך הראשון.
  • אזור תצוגה 2 מציג את המסמך השני.

עצה. ניתן לשנות את אופן הצגת המסמכים:

  • הגדל תצוגה בלחיצה על Ctrl+=, הקטן תצוגה בלחיצה על Ctrl+-, או לחץ על Ctrl+0 כדי לאפס את רמת גודל התצוגה. ניתן לעשות זאת גם באמצעות הפקודות שבתפריט הקיצור של המסמך ובאמצעות הלחצנים שנמצאים מעל למסמך.
  • שנה את מראה אזורי התצוגה בלחיצה על View > Split Document Pane Horizontally. פעולה זאת תפצל אופקית את חלונית התצוגה, כלומר, מסמך אחד יוצג מעל לאחר.
  • הכרטיסייה COMPARE של החלונית השמאלית ביותר מכילה הגדרות השוואה.
  • הכרטיסייה DIFFERENCES של החלונית השמאלית ביותר מכילה רשימה של הבדלים בין המסמכים (הרשימה תופיע רק לאחר השוואת המסמכים).

למידע נוסף על סוגי ההבדלים שניתן לזהות וכיצד לנווט ביניהם, עיין בדף הצגת תוצאות השוואה.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.