סריקת מסמכי נייר

כדי לסרוק מסמך:

 1. בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR), לחץ על בסרגל הכלים הראשי, או לחץ על File > Scan Pages....
 2. בחר מכשיר סריקה, וציין הגדרות סריקה.
 3. לחץ על הלחצן Preview, או לחץ במיקום כלשהו בתוך התמונה.
 4. סקור את התמונה. אם התוצאה לא משביעת רצון, שנה את הגדרות הסריקה, ולחץ שוב על הלחצן Preview.
 5. לחץ על Settings..., וציין אפשרויות עיבוד תמונה.
  אפשרויות אלו קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
 6. לחץ על Scan.
 7. בסיום הסריקה תופיע תיבת דו-שיח המציעה את שתי האפשרויות הבאות:
  • לחץ על Scan more אם תרצה לסרוק עמודים נוספים באמצעות הגדרות הסריקה הקיימות.
  • לחץ על Preview אם תרצה לראות את העמוד הסרוק.
  • לחץ על כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 8. אם פרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) כבר פתוח כשאתה סורק עמודים חדשים, העמודים שנסרקו יצורפו לסוף הפרויקט. אם אין פרויקט פתוח של זיהוי תווים אופטי (OCR), ייווצר פרויקט חדש מהעמודים שנסרקו

עיין בדף עצות לסריקה לקבלת עצות בנושא בחירת הגדרות סריקה מיטביות.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.