תיבת הדו-שיח 'אפשרויות'

תיבת הדו-שיח Options מכילה מגוון אפשרויות שמאפשרות לך להחליט כיצד יש לסרוק, לפתוח, לזהות ולשמור מסמכים בתבניות שונות וכן לשנות את השפות של זיהוי תווים אופטי (OCR), את שפת הממשק, את סוג הדפוס של מסמכי הקלט ואפשרויות נוספות.

קיימות כמה דרכים לפתוח את תיבת הדו-שיח Options:

 • במסך New Task, לחץ על הלחצן Options בפינה הימנית התחתונה.
 • במסך New Task, לחץ על Tools > Options....
 • בעורך PDF, לחץ על Tools > Options....
 • בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR), לחץ על Tools > Options....

לחצנים, קישורים או פקודות שפותחים את תיבת הדו-שיח Options יהיו זמינים גם בעת המרה או סריקה של קבצים במסך New Task, בסרגלי כלים ובתפריטי קיצור של סרגלי כלים בעורך PDF ובעורך זיהוי תווים אופטי (OCR) ובתיבות הדו-שיח המופיעות בעת שמירת מסמכים.

תיבת הדו-שיח Options כוללת שבע כרטיסיות, שכל אחת מהן מכילה הגדרות הייחודיות לפונקציונליות מסוימת של ABBYY FineReader.

כללי

בכרטיסייה זו ניתן:

 • לבחור איזה חלק מהתוכנית ייפתח בעת הפעלת ABBYY FineReader 14: המסך New Task, עורך זיהוי תווים אופטי (OCR) עם פרויקט חדש של זיהוי תווים אופטי (OCR) או עורך זיהוי תווים אופטי (OCR) עם הפרויקט האחרון של זיהוי תווים אופטי (OCR) שהיה בשימוש.
 • לציין באיזה התקן תרצה להשתמש כדי לקבל תמונות ולבחור ממשק סריקה.
  ABBYY FineReader עושה שימוש בתיבת דו-שיח מוכללת כדי להציג את הגדרות הסריקה. אם ממשק הסריקה של ABBYY FineReader 14 לא תואם לסורק שלך, תוכל להשתמש בממשק המקורי של הסורק. תיעוד הסורק אמור להכיל תיאור של תיבת דו-שיח זו ושל האלמנטים שלה.
 • להגדיר את FineReader כתוכנית ברירת המחדל לפתיחת מסמכי PDF.

אם אתה מתקין את ABBYY FineReader במחשב עם מערכת הפעלה Windows 7 שבה לא נבחר יישום ברירת מחדל להצגת PDF,‏ ABBYY FineReader יהפוך באופן אוטומטי לתוכנית ברירת המחדל לפתיחת מסמכי PDF.

עיבוד תמונה

כרטיסייה זו מכילה שלוש קבוצות של אפשרויות:

 • Enable background recognition in the PDF Editor
  כאשר אפשרות זו מופעלת, כל העמודים שנפתחים בעורך PDF יזוהו באופן אוטומטי. תהליך זה פועל ברקע, מוסיף שכבת טקסט זמנית למסמכי PDF, ומאפשר לחפש בהם ולהעתיק את הטקסט שלהם.
  השתמש בקישור שבתחתית קבוצה זו כדי לציין את שפות המסמך שלך.
 • Automatically process page images as they are added to the OCR Editor
  אפשרות זו מפעילה או משביתה עיבוד אוטומטי של עמודים חדשים שנוספים. אם עיבוד אוטומטי מופעל, ניתן לבחור אפשרויות עיבוד מסמך כלליות והגדרות עיבוד מקדים של תמונה לשימוש בעת סריקה ופתיחה של תמונות:
 • Recognize page images (includes preprocessing and analysis)
  תמונות חדשות שנוספות לעורך זיהוי התווים האופטי (OCR) יעברו עיבוד מקדים תוך שימוש בהגדרות שצוינו בקבוצת האפשרויות Image preprocessing settings. בנוסף, יבוצעו באופן אוטומטי ניתוח וזיהוי.
 • Analyze page images (includes preprocessing)
  ניתוח מקדים של תמונה וניתוח מסמך מבוצעים באופן אוטומטי, אך יש להפעיל באופן ידני את זיהוי התווים האופטי (OCR).
 • Preprocess page images
  רק עיבוד מקדים מבוצע באופן אוטומטי. יש להתחיל ניתוח וזיהוי תווים אופטי (OCR) באופן ידני.
 • Image preprocessing settings
  ABBYY FineReader 14 מאפשר לך להסיר באופן אוטומטי פגמים נפוצים מסריקות ומתמונות דיגיטליות.

ראה גם: זיהוי רקע, אפשרויות עיבוד תמונה ועבודה עם עברית ושפות נוספות.

שפות

כרטיסייה זו מכילה אפשרויות שפת זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: תכונות מסמך שיש להביא בחשבון לפני זיהוי תווים אופטי (OCR).

זיהוי תווים אופטי (OCR)

בכרטיסייה זו, ניתן לבחור אפשרויות זיהוי:

 • מצב זיהוי PDF
 • האם להשתמש בזיהוי יסודי או מהיר
 • סוג המסמך
 • האם על התוכנית לזהות אלמנטים מבניים (מאפשר לך לבחור אילו אלמנטים לשמר בעת ייצוא תוצאות אל Microsoft Word)
 • האם על התוכנית לזהות ברקודים
 • תרגול (מאפשר לך להשתמש בתבניות משתמש בעת זיהוי טקסטים)
 • גופנים (מאפשר לך לבחור את הגופנים לשימוש בטקסטים מזוהים)

ראה גם: אפשרויות זיהוי תווים אופטי (OCR), אם המסמך המודפס מכיל גופנים לא תקניים.

הגדרות תבנית

בכרטיסייה זו ניתן להתאים את ההגדרות של תבניות קובץ פלט. ראה גם: הגדרות תבנית.

אחר

בכרטיסייה זו ניתן:

 • לציין את שפת הממשק של ABBYY FineReader 14.
 • לציין בכמה ליבות מעבד יוכל FineReader להשתמש לצורך זיהוי תווים אופטי (OCR).
 • לבחור האם על ABBYY FineReader 14 לחפש עדכונים ולהתקין אותם באופן אוטומטי.
 • ציין האם ברצונך לשלוח באופן אנונימי נתוני תצורה של ABBYY FineReader 14 לחברת ABBY למטרות שיפור התוכנה.
 • לבחור האם להציג מבצעים מיוחדים ועצות לשימוש ב-ABBYY FineReader 14.
 • להפעיל או להשבית JavaScript במסמכי PDF.
 • עליך לציין אם על ABBYY FineReader 14 לזהות כתובות אתרים באופן אוטומטי במסמכי PDF.

לחץ על איפוס... בתחתית תיבת הדו-שיח כדי לחזור להגדרות בברירת מחדל.

אזורים וטקסט*

בכרטיסייה זו ניתן:

 • לציין הגדרות אימות עבור תווים עם רמת מהימנות נמוכה.
 • לציין הגדרות אימות עבור מילים שאינן במילון:
 • להתעלם ממילים עם ספרות ועם תווים מיוחדים.
 • לבדוק מילים מורכבות שאינן במילון.
  מילה מורכבת היא מילה המורכבת משתי מילים או יותר.
 • לציין האם תרצה לתקן רווחים לפני ואחרי סימני פיסוק.
 • להציג ולערוך מילוני משתמש.
 • לבחור גופן להצגת טקסט רגיל.
 • לבחור את צבע ועובי המסגרות של סוגי אזור שונים בחלון תמונה, את צבע ההדגשה עבור תווים עם רמת מהימנות נמוכה ואפשרויות תצוגה נוספות.

ראה גם: בדיקת טקסט מזוהה, אם התוכנית לא מצליחה לזהות תווים מסוימים, עריכת מאפייני אזור.

* כרטיסייה זו זמינה רק בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.