הגדרות EPUB/FB2

ההגדרות הבאות זמינות:

Document layout

בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.

  • Formatted text
    שומר על הפסקאות, אך לא שומר על המיקומים המדויקים של האובייקטים ועל מרווח מדויק בין שורות. הטקסט שנוצר יהיה מיושר לשמאל. טקסטים בשפות הכתובות מימין לשמאל יהיו מיושרים לימין.
    טקסטים אנכיים ייעשו אופקיים.
    סגנונות גופן יישמרו בתבניות EPUB בלבד.
  • Plain text
    לא שומר את העיצוב.

אם אתה שומר את תבנית EPUB, באפשרותך לשמר גופנים על-ידי בחירה באפשרות Formatted text מהרשימה הנפתחת פריסת מסמך והפעלת האפשרותRetain fonts and font sizes (EPUB only) שמתחת. בחר באפשרות Embed fonts כדי להטביע את גופני המסמך בספר האלקטרוני הנוצר.
חלק מכשירים ותוכנות מסוימים לא מסוגלים להציג גופנים מוטבעים.

Create cover

הפעל את האפשרות Use the first page as the e-book cover אם ברצונך להשתמש בעמוד הראשון של המסמך כעמוד השער שלו.

הגדרות תמונה

מסמכים שמכילים מספר גדול של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות שברשימה הנפתחת Keep pictures.

עצה. כדי לשנות את הגדרות שמירת התמונה, לחץ על Custom.... בתיבת הדו-שיח Custom Settings, בחר בהגדרות הרצויות, ולחץ על OK.

הגדרות EPUB

באפשרותך לבחור באיזו גרסה של תבנית EPUB ברצונך להשתמש.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.