הפעלת ABBYY FineReader

לאחר התקנת ABBYY FineReader 14, יש להפעיל את התוכנית כדי לעבוד איתה במצב מלא. אם לא תתבצע הפעלה ל-ABBYY FineReader 14, התוכנית תעבוד במצב ניסיון המאפשר לנסות את התוכנית אך מגביל את מספר העמודים שניתן לשמור, והתוכנית תפסיק לעבוד לאחר פרק זמן מסוים.

כדי להפעיל את ABBYY FineReader 14:

 1. בחלון משימה חדשה, לחץ על Help > Activate....
 2. הזן את המספר הסידורי. לחלופין, אם יש לך קובץ רישיון, טען אותו.

בחר באחת מארבע אפשרויות ההפעלה המוצגות באשף ההפעלה:

 • הפעלה באינטרנט
  ההפעלה מתבצעת באופן אוטומטי, והשלמתה מסתיימת תוך מספר שניות. עבור שיטה זו נדרש חיבור פעיל לאינטרנט.
 • הפעלה דרך האתר של ABBYY
  1. לחץ על הקישור באשף ההפעלה כדי לפתוח את דף ההפעלה.
  2. העתק את מזהה המוצרשנמצא באשף ההפעלה, והדבק אותו בשדה המתאים שבדף.
  3. העתק את המספר הסידורי שנמצא באשף ההפעלה, והדבק אותו בשדה המתאים שבדף.
  4. שמור את קובץ הרישיון בדיסק הקשיח שלך.
  5. לחץ על Next באשף ההפעלה, וציין את הנתיב לקובץ הרישיון.
  6. לחץ על Next.

מעתה והלאה, ABBYY FineReader 14 יופעל ויעבוד במצב מלא.

 • הפעלה באמצעות דואר אלקטרוני
  1. התוכנית תיצור הודעת דואר אלקטרוני ובה כל המידע הדרוש להפעלה.
  2. יש לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני מבלי לשנות את גוף הטקסט או את הנושא. תתקבל הודעת מענה המכילה קובץ רישיון.
  3. שמור את קובץ הרישיון בדיסק הקשיח שלך.
  4. ציין את הנתיב לקובץ הרישיון באשף ההפעלה.

מעתה והלאה, ABBYY FineReader 14 יופעל ויעבוד במצב מלא.

 • הפעלה באמצעות דואר אלקטרוני ממחשב אחר
  1. בחר בשיטת הפעלה זו אם אין באפשרותך להפעיל את ABBYY FineReader 14 במחשב שבו הוא מותקן (לדוגמה, אם אין למחשב חיבור לאינטרנט או שלא ניתן לשלוח הודעות דואר אלקטרוני).
  2. שמור את מידע הרישוי בקובץ טקסט.
  3. צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה במחשב שממנו ניתן לשלוח הודעות דואר אלקטרוני. ציין Activation request בשדה הנושא ו-FineReader-activation@abbyy.com בשדה אל.
  4. העתק את התוכן שבקובץ הטקסט אל הודעת הדואר האלקטרוני. אל תבצע שינויים כלשהם, כדי לוודא שההודעה תעובד באופן אוטומטי וכדי שתקבל מענה מהיר.
  5. שלח את ההודעה. תתקבל הודעת מענה עם קובץ רישיון.
  6. שמור את קובץ הרישיון בדיסק הקשיח שלך.
  7. ציין את הנתיב לקובץ הרישיון באשף ההפעלה.

מעתה והלאה, ABBYY FineReader 14 יופעל ויעבוד במצב מלא.

לאחר הפעלת ABBYY FineReader פעם אחת, ניתן להתקין אותו באותו המחשב מספר פעמים בלתי מוגבל ללא צורך בהפעלה חוזרת. עם זאת, אם ייערכו שינויים משמעותיים בתצורת החומרה של המחשב, אם יתבצע אתחול לדיסק הקשיח או אם מערכת ההפעלה תותקן מחדש, ייתכן שיהיה צורך להשיג קובץ רישיון כדי להפעיל את ABBYY FineReader שוב.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.