Сканиране на документи на хартиен носител

Можете да сканирате хартиени документи и да разпознаете полученото изображение в ABBYY FineReader 12. Изпълнете следните стъпки, за да сканирате изображение.

 1. Проверете дали скенерът е правилно свързан към компютъра и го включете.

Когато свързвате скенер към компютъра, следвайте инструкциите в ръководството на скенера или друга придружаваща документация и се уверете, че сте инсталирали софтуера, който придружава скенера. Някои скенери трябва да се включат преди компютъра, към който са свързани.

 1. Поставете страницата, която искате да сканирате, в скенера. Можете да поставите няколко страници, ако скенерът има автоматично подаващо устройство. Опитайте да поставите страниците в скенера възможно най-изправени. Документът може да се конвертира неправилно, ако текстът в сканираното изображение е прекалено изкривен.
 2. Щракнете върху бутона Сканиране или Сканирай страници… от меню Файл.

Отваря се диалоговият прозорец за сканиране. Задайте настройките за сканиране и сканирайте документа. Получените изображения ще се видят в прозореца Страници.

Забележка: Ако FineReader документ е вече отворен, новосканираните изображения на страниците ще бъдат добавени в края на документа. Ако няма отворен FineReader документ, ще бъде създаден нов от тези страници.

Съвет: Ако трябва да сканирате документи, които са били отпечатани на обикновен принтер, използвайте режим скала на сивото и резолюция 300 dpi за най-добри резултати.

Качеството на разпознаване зависи от качеството на хартиения документ и от настройките, използвани при сканиране на документа. Ниското качество на изображението може сериозно да влоши разпознаването, затова задаването на правилните настройки при сканиране и отчитането на характеристиките на изходния документ е важно.

Настройки за яркост

Ако яркостта е била неправилно зададена в настройките за сканиране, по време на разпознаването ще се появи съобщение, което ще Ви посъветва да промените яркостта. Сканирането на някои документи в черно-бял режим може да изисква допълнителни настройки на яркостта.

Изпълнете следните стъпки, за да промените настройката на яркостта:

 1. Щракнете върху бутон Сканирай.
 2. Задайте яркостта в диалоговия прозорец, който се отваря.

Забележка: Стандартната настройка на яркостта (50%) е подходяща в повечето случаи.

 1. Сканирайте изображението.

Ако полученото изображение съдържа множество дефекти, например сливащи се или разкъсани букви, вижте долната таблица за препоръки как да получите по-добро изображение.

Проблеми с изображението Препоръки
Текстове като този са готови за разпознаване и не са необходими корекции.

Символите са разкъсани, твърде ярки и твърде тънки.

 • Намалете яркостта, за да потъмните изображението.
 • Използвайте режим на сканиране в скала на сивото (в този режим яркостта се регулира автоматично)

Символите се сливат и се изкривяват, защото са прекалено тъмни и удебелени.

 • Увеличете яркостта, за да осветлите изображението
 • Използвайте режим на сканиране в скала на сивото (в този режим яркостта се регулира автоматично)

Какво да направите, ако видите съобщение, което Ви подканя да промените резолюцията

Качеството на разпознаване зависи от резолюцията на изображението на документа. Ниската резолюция на изображението (под 150 dpi) може да има отрицателно въздействие върху качеството на разпознаване, а изображения с прекалено голяма резолюция (над 600 dpi) не носят значително подобрение на качеството на разпознаване, но отнемат прекалено дълго време за обработка.

Съобщение, което Ви подканя да промените резолюцията на изображението, може да се появи, ако:

 • Резолюцията на изображението е по-малка от 250 dpi или по-висока от 600 dpi.
 • Ако изображението има нестандартна резолюция. Например някои факсове могат да имат резолюция 204 на 96 dpi. За най-добри резултати от разпознаването, вертикалната и хоризонталната резолюция трябва да са еднакви.

Изпълнете следните стъпки, за да промените резолюцията на изображение:

 1. Щракнете върху бутона Сканирай.
 2. Изберете друга резолюция в диалоговия прозорец за сканиране.

Забележка: Препоръчваме да използвате резолюция 300dpi за документи, които не съдържат текст, по-малък от 10 пункта. Използвайте резолюция 400–600 dpi за текст, който е 9 пункта или по-малък.

 1. Сканирайте изображението.

Съвет: Можете също да използвате Редактора на изображения, за да смените резолюцията на изображение. За да отворите Редактора на изображения, от меню Страници изберете Редактиране на изображение…).

Сканиране на срещуположни страници

Когато сканирате срещуположни страници от книга, и двете страници се появяват в едно изображение.

За да подобрите качеството на разпознаване, изображения със срещуположни страници трябва да се разделят на две отделни изображения. ABBYY FineReader 12 притежава специален режим, който автоматично разделя такива изображения на две отделни страници в ABBYY FineReader документ.

Следвайте инструкциите по-долу, за да сканирате срещуположни страници от книга или двойни страници.

 1. Отворете диалоговия прозорец Опции (Инструменти>Опции…) и щракнете върху раздел Сканиране/Отваряне.
 2. Изберете опцията Раздели срещуположни страници в група Общи поправки.

Забележка: За най-добри резултати се уверете, че страниците са ориентирани правилно, когато ги сканирате, и разрешете опцията Откриване ориентация на страница в раздел Сканиране/Отваряне в диалогов прозорец Опции.

 1. Сканирайте срещуположните страници.

Можете също да отворите настройките за автоматична обработка, като щракнете върху бутона Опции… в диалоговия прозорец Отваряне на изображение (Файл >Отваряне на PDF файл или изображение…) или диалоговия прозорец за сканиране.

Можете също да разделите срещуположни страници ръчно:

 1. Отворете Редактора на изображения (Страници > Редактиране на изображение…).
 2. Използвайте инструментите в групата Раздели, за да разделите изображението.

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.