Запис в HTML

За да запишете своя текст в HTML:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като HTML.... Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип. Или от менюто Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху HTML документ.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел HTML.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Оформление на документ

В зависимост от начина, по който планирате да използвате своя електронен документ, изберете една от следните опции:

  • Гъвкаво оформление

Създава документ, който запазва форматирането на оригинала. Изходният документ може лесно да бъде редактиран.

  • Форматиран текст

Запазва шрифтовете, размерите на шрифтовете и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите на страницата или разстоянието между тях. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. (Текстовете от дясно наляво ще бъдат подравнени вдясно).

Забележка: В този режим вертикалните текстове ще бъдат променени в хоризонтални.

  • Печат на текст

Този режим не запазва форматирането.

Използвай CSS

Изберете тази опция, за да съхраните файла във формат HTML 4, който позволява запазване на оформлението на документа с използване на таблица на стиловете, вградена в HTML файла.

Настройки на текст

  • Запази разделянето на редове

Запазва оригиналната подредба на редовете. Ако тази опция не е разрешена, разпознатият текст ще бъде записан като един ред в HTML документа.

  • Запази цвета на текста и фона

Запазва оригиналния цвят на буквите.

  • Запази горни и долни колонтитули

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, са с много голям размер. За да намалите размера на файла, изберете желаната опция от падащия списък.

Съвет:

  • За да промените параметрите на запис на изображението, щракнете върху Потребителски размер…. В диалоговия прозорец Потребителски настройки изберете желаните параметри и щракнете върху OK.
  • Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображенията не е избрана.

Кодиране

ABBYY FineReader определя автоматично кодовата таблица. За да промените кодовата таблица или типа й, изберете желаната кодова таблица или типа кодова таблица от падащия списък в Кодиране.

Настройки на книга

Изберете опцията Генерирай съдържание и го използвай за разделяне на книгата на файлове, ако конвертирате отпечатана книга в електронна форма. ABBYY FineReader може автоматично да записва глави от книга в отделни HTML файлове и да пресъздава връзки към тях в съдържанието. Можете също да разделяте документа на отделни HTML файлове на базата на заглавия от ниво 1 или ниво 2.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.