Запис на електронни книги

ABBYY FineReader позволява да сканирате хартиени книги и да ги конвертирате в EPUB, FB2 и DjVu формати. Ще можете да четете получените електронни книги на таблети, включително iPad, и на други мобилни устройства и да ги качвате в акаунта си в Kindle.com.

Забележка: Можете също да запишете електронна книга в HTML формат. За подробности вижте "Запис в HTML."

Запис в FB2 или EPUB

За да запишете своя текст в FB2 или EPUB:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като FB2... или Запиши като Electronic Publication (EPUB)…. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип. Или от меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху FictionBook (FB2) или Electronic Publication (EPUB).

Можете да изберете допълнителни опции за запис в раздел Запис > FB2/EPUB в диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции… > Запис > FB2/EPUB).

Този раздел предлага следните опции:

Настройки на изображението

Ако Вашият текст съдържа много изображения, полученият файл може да е доста голям. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Настройки на изображение.

Съвет:

  • За да зададете свои собствени настройки на изображението, изберете Потребителски размер…. В диалоговия прозорец Потребителски настройки направете необходимите настройки и щракнете върху OK.
  • Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображения не е избрана.

Оформление на документ

В зависимост от начина, по който планирате да използвате своя електронен документ, изберете една от следните опции:

  • Форматиран текст

Запазва параграфите, но не запазва точните позиции на обектите и разстоянието между редовете. Ще получите непрекъснат ляво подравнен текст (текстове, отпечатани отдясно наляво, ще бъдат дясно подравнени).

Забележка: Всеки вертикален текст ще бъде показан хоризонтално, ако изберете тази опция.

  • Печат на текст

Не запазва форматирането на текста.

Използвай първа страница като корица

Изборът на тази опция ще постави първата страница на документа на корицата на електронната книга.

EPUB настройки

Можете да изберете коя версия на EPUB формата искате да използвате.

Когато записвате в EPUB, можете освен това да запишете шрифтове и размери на шрифтове, като изберете Запиши шрифтове и размери на шрифтове. Изберете опцията Вгради шрифтове, за да вградите шрифтовете на документа в получената електронна книга.

Запис в DjVu

За да запишете своя текст в DjVu:

  • От меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху DjVu документ. Или щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като DjVu. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип.

Съвет: Можете да изберете допълнителни опции за запис в раздел DjVu в диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции… > Запис > DjVu).

Този раздел предлага следните опции:

Режим на запис

В зависимост от начина, по който планирате да използвате своя електронен документ, изберете една от следните опции:

  • Текст под изображението на страницата

Записва изображението на страницата и поставя разпознатия текст в отделен невидим слой под изображението. Така ще получите DjVu документ с възможност за търсене, който изглежда почти точно както оригинала.

  • Само изображение на страница

Записва изображението на страницата. Изходният документ ще изглежда почти точно както оригинала, но няма да има възможност за търсене на текст в документа.

Множество слоеве

DjVu форматът използва специална техника на компресиране, която разделя изображението на страницата на слоеве и прилага различни начини за компресиране на всеки от тях. По подразбиране ABBYY FineReader автоматично ще определи дали на страницата трябва да се използва компресия на множество слоеве. За да разрешите или забраните компресията на множество слоеве за документ, изберете или забранете опцията Автоматично в падащия списък Множество слоеве.

Настройки на изображението

Ако Вашият текст съдържа много изображения, полученият файл може да е доста голям. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Настройки на изображения.

Съвет:За да зададете свои собствени настройки на изображението, изберете Потребителски размер…. В диалоговия прозорец Потребителски настройки направете необходимите настройки и щракнете върху OK.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.