Отваряне на изображение или PDF документ

ABBYY FineReader 12 позволява отваряне на PDF файлове и графични файлове с поддържани формати.

Изпълнете следните стъпки, за да отворите PDF файл или графичен файл:

  1. Щракнете върху бутона Отваряне в главната лента с инструменти или изберете Отваряне на PDF файл или изображение… от меню Файл.
  2. Изберете един или повече файла в диалоговия прозорец, който се отваря.
  3. Ако изберете файл с няколко страници, можете да укажете диапазона от страници, които искате да отворите.
  4. Разрешете опцията Автоматично обработвай страниците при добавяне, ако искате да обработите изображенията автоматично.

Съвет: Диалоговият прозорец Опции позволява да изберете как да бъдат обработени предварително изображенията: кои дефекти да бъдат премахнати, дали документът ще бъде анализиран и т.н. За да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху бутона Опции…. За подробности относно настройките за предварителна обработка вижте "Опции за сканиране и отваряне".

Забележка: Ако има отворен FineReader документ, когато отворите изображения на нови страници или документи, новите страници ще бъдат добавени към края на този FineReader документ. Ако няма отворен FineReader документ, ще бъде създаден нов от новите страници.

Можете да намерите повече информация за FineReader документите и техните страници в раздел „Какво е FineReader документ“?.

Забележка: Достъпът до някои PDF файлове е ограничен от авторите им. Тези ограничения включват защита с парола, ограничения за отваряне на документа и ограничения за копиране на съдържанието на документа. Когато отваряте такива файлове, ABBYY FineReader може да изиска парола.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.