Vyhľadávanie kľúčových slov

Pri vyhľadávaní kľúčového slova postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu v ľavej table alebo kliknite na Zobraziť > Hľadať a otvorí sa tabla HĽADAŤ.
 2. V textovom poli Hľadať čo zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete nájsť.
  V dokumente sa zvýraznia slová alebo frázy zhodné s vaším dopytom.
  Výsledky vyhľadávania sa usporiadajú do skupín (podľa zdroja: text, komentáre alebo záložky) a môžete zvýrazniť celé skupiny textu.
   
 3. V prípade potreby kliknite na šípku vedľa ikony  a vyberte niektorú z týchto možností:
  • Presná zhoda nájde len slová, ktoré sú presnou zhodou slov zadaných do vyhľadávacieho poľa.
   Napríklad hľadanie slova „correct“ nenájde slová ako „incorrectly“ ani „correction“.
  • Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená nájde vo vašom dopyte iba slová, zhodujúce sa veľkosťou písmen.
   Napr. hľadanie slova „Editor“ nenájde slová ako „editor“ ani „EDITOR“.

Nájdené slová v texte môžete zvýrazniť, prečiarknuť a podčiarknuť. Ak to chcete urobiť, vyberte príslušné slová vo výsledkoch vyhľadávania a kliknite na príslušný nástroj (zvýraznenie, prečiarknutie alebo podčiarknutie).
V dokumente PDF sa vytvoria poznámky a označia sa aj všetky zmeny, ktoré bude potrebné vykonať v zdrojovom dokumente. Na samotný text v dokumente PDF to nemá vplyv.

Ak chcete zmeniť farbu použitú na označenie textu, kliknite na šípku vedľa príslušného nástroja a vyberte zo zobrazenej palety farieb požadovanú farbu.

Na nasledujúcu/predchádzajúcu vyhľadanú zhodu prejdete tlačidlami . Nasledujúci výsledok vyhľadávania vyberiete aj stlačením klávesu F3.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.