Vytvorenie dokumentu PDF pomocou dokumentu programu Word

Ako použiť dokument programu Word na vytvorenie dokumentu PDF

Ak chcete vytvoriť a uložiť dokument PDF, postupujte takto:

 1. Vytvorte alebo otvorte vhodný dokument programu Word v programe Microsoft Word.  
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na Vytvoriť PDF.
 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí:
  1. Zadajte názov a priečinok pre výstupný dokument PDF.
  2. Vyberte Otvoriť dokument, ak potrebujete otvoriť výstupný dokument v prehliadači PDF.
  3. Kliknite na Uložiť.

V prípade potreby kliknite na Predvoľby na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 a zadajte nastavenia pre vytváranie súborov PDF.

Tým sa aktuálny dokument programu Word uloží ako dokument PDF so zadanými nastaveniami.

Ako použiť dokument programu Word na vytvorenie dokumentu PDF a odoslať ho e-mailom

Ak chcete vytvoriť dokument PDF a odoslať ho e-mailom, postupujte takto:  

 1. Vytvorte alebo otvorte vhodný dokument programu Word v programe Microsoft Word.
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na  Vytvoriť súbor PDF a odoslať e-mailom.

Tým sa dokument PDF pripojí k novému prázdnemu e-mailu.

V prípade potreby môžete určiť rozsah strán, ktoré sa použijú na vytvorenie dokumentu PDF. Ak to chcete urobiť, kliknite na Predvoľby na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 a v zobrazenom dialógovom okne vyberte Požiadať o zadanie stránok. Ak povolíte túto možnosť, pri každom vytvorení nového dokumentu PDF sa zobrazí dialógové okno výberu stránok. Môžete tiež určiť ďalšie nastavenia vytvárania PDF.

Nastavenia vytvárania PDF pre dokumenty programu Word

Toto dialógové okno obsahuje nasledujúce skupiny nastavení:

 • Vytvoriť dokument PDF/A
  Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/A. V rozbaľovacom zozname vpravo vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Vytvoriť dokument PDF/UA
  Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/UA. Vzhľad takéhoto dokumentu sa môže líšiť od pôvodného dokumentu.
 • Dokumenty chránené heslom
  Túto možnosť vyberte, ak potrebujete nastaviť heslá na ochranu dokumentu PDF pred neoprávneným prezeraním, tlačou a úpravami. Potom kliknite na Nastavenia... a v otvorenom dialógovom okne zadajte príslušné parametre zabezpečenia.
 • Vytvoriť značky PDF
  Pri vytváraní dokumentu PDF sa automaticky vytvoria aj značky PDF.
  Okrem textu a obrázkov môžu súbory PDF obsahovať aj informácie o štruktúre dokumentu: logickú štruktúru, ilustrácie a tabuľky. Tieto informácie sú uložené vo forme značiek PDF, čím sa zabezpečí pohodlné zobrazenie dokumentu PDF na obrazovkách rôznej veľkosti, napr. na vreckových zariadeniach.
 • Vytvoriť z nadpisov záložky
  Pri vytváraní dokumentu PDF sa na základe štruktúry dokumentu vytvorí aj obsah.
 • Použiť na stránkach
  Pri vytváraní dokumentu PDF sa použijú zadané strany.
  • Všetky
   Po výbere tejto možnosti sa na vytvorenie dokumentu PDF použijú všetky strany.
  • Požiadať o zadanie stránok
   Pri každom vytvorení nového dokumentu PDF sa zobrazí dialógové okno výberu strán.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.