אם אתה מעבד מספר גדול של מסמכים עם פריסה זהה

אם אתה מעבד מספר גדול של מסמכים עם פריסה זהה (למשל טפסים או שאלונים), ניתוח הפריסה של כל עמוד יימשך זמן רב. כדי לחסוך בזמן, ניתן לנתח מסמך אחד בלבד בקבוצה של מסמכים דומים ולשמור בתור תבנית את האזורים שזוהו. לאחר מכן, תוכל להשתמש בתבנית זו עבור שאר המסמכים בקבוצה.

כדי ליצור תבנית אזור:

  1. פתח תמונה בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR), והנח לתוכנית לנתח את הפריסה באופן אוטומטי. לחלופין, שרטט את האזורים באופן ידני.
  2. לחץ על Area > Save Area Template.... בתיבת הדו-שיח שתיפתח, ציין שם עבור תבנית האזור, ולחץ על שמירה.

כדי שתוכל להשתמש בתבנית אזור מסוימת, עליך לסרוק את כל המסמכים שבקבוצה באמצעות ערך רזולוציה זהה.

כדי להחיל תבנית אזור:

  1. בחלונית Pages, בחר את העמודים שעליהם ברצונך להחיל את התבנית.
  2. לחץ על Area > Load Area Template....
  3. בתיבת הדו-שיח Open Area Template, בחר בקובץ התבנית הרצוי (‎*.blk).
  4. באותה תיבת דו-שיח, ליד האפשרות החלה על, בחר באפשרות Selected pages כדי להחיל את התבנית על העמודים שנבחרו.
    עצה. אם ברצונך להחיל את התבנית על כל העמודים במסמך, בחר באפשרות All pages.
  5. לחץ על פתיחה.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.