שמירת תוצאות של זיהוי תווים אופטי (OCR)

ניתן לשמור תוצאות של זיהוי תווים אופטי (OCR) בקובץ, לשלוח אותן ליישום אחר או לעורך PDF, לשמור אותן בלוח או לשלוח אותן בדואר אלקטרוני. ניתן גם לשלוח תוצאות של זיהוי תווים אופטי (OCR) אל Kindle.com, שם הן יומרו לתבנית Kindle ויהיו זמינות להורדה אל מכשיר ה-Kindle שלך. ניתן לשמור את המסמך במלואו או רק עמודים נבחרים.

הקפד לבחור את אפשרויות השמירה המתאימות לפני שתלחץ על שמירה.

כדי לשמור טקסט מזוהה:

 1. בסרגל הכלים הראשי, לחץ על החץ שנמצא ליד הלחצן שמירה, ובחר מצב שמירת מסמך ואובייקטי עמוד לשימור.

  תבניות הקובץ הזמינות רשומות מתחת לכל מצב.
  קיימים חמישה מצבי שמירת תבנית:
  • Exact copyיוצר מסמך שעיצובו תואם לזה של המקור. מומלץ עבור מסמכים עם עיצוב מורכב, כגון חוברות קידום מכירות. שים לב שאפשרות זו מגבילה את היכולת שלך לשנות את הטקסט ואת התבנית של מסמך הפלט.
  • Editable copyיוצר מסמך שעיצובו עשוי להיות שונה מעט מזה של המקור. קל לערוך מסמכים הנוצרים במצב זה.
  • Formatted textשומר על הגופנים, גודלי הגופן והפסקאות, אך לא שומר על מרווח מדויק או על מיקומים מדויקים של אובייקטים בעמוד. הטקסט שייווצר יהיה מיושר לשמאל (טקסטים הכתובים מימין לשמאל יהיו מיושרים לימין).
   טקסטים אנכיים ייעשו אופקיים במצב זה.
  • Plain textלא שומר על עיצוב הטקסט.
  • Flexible layoutיוצר מסמך HTML עם מיקום אובייקטים הדומה ככל למקור ככל האפשר ברמה הטכנית.
 2. בכרטיסייה Format Settings של תיבת הדו-שיח Options, בחר באפשרויות השמירה הרצויות, ולחץ על OK.
 3. בסרגל הכלים הראשי, לחץ על החץ שנמצא לצד הלחצן שמירה, ובחר באפשרות המתאימה, או השתמש בפקודות בתפריט File.

ABBYY FineReader מאפשר לך לשמור עמודים כתמונות. ראה גם: שמירת תמונות.

יישומים נתמכים:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)‎
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)‎
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)‎
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (גרסה 8.0 ואילך)

כדי להבטיח את התאימות הטובה ביותר בין ABBYY FineReader לבין היישומים שרשומים למעלה, ודא שהתקנת את העדכונים האחרונים עבור יישומים אלה.

ראה גם: :

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.