סריקה אל עורך זיהוי התווים האופטי (OCR)

ניתן לפתוח תמונות מסורק או ממצלמה בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR), שבו ניתן:

 • לשרטט ולערוך אזורי זיהוי באופן ידני
 • לבדוק טקסט מזוהה
 • לתרגל את ABBYY FineReader לזהות תווים וגופנים לא תקניים
 • להשתמש בכלים מתקדמים נוספים כדי להבטיח תוצאה טובה ככל האפשר של זיהוי התווים האופטי (OCR).

 1. פתח את החלון משימה חדשה, לחץ על הכרטיסייה Scan, ולאחר מכן לחץ על המשימה Scan to OCR Editor.
 2. בחר מכשיר, וציין הגדרות סריקה.
 3. לחץ על הלחצן Preview, או לחץ במיקום כלשהו בתוך התמונה.
 4. סקור את התמונה. אם אינך מרוצה מאיכות התמונה, שנה את הגדרות הסריקה, ולחץ שוב על הלחצן Preview.
 5. ציין הגדרות עיבוד מקדים ואוטומציה.
  1. Automatically process page images as they are added
   אפשרות זו מפעילה או משביתה עיבוד אוטומטי של עמודים חדשים שנוספים. אם עיבוד אוטומטי מופעל, ניתן לבחור אפשרויות עיבוד מסמך כלליות והגדרות עיבוד מקדים של תמונה לשימוש בעת סריקה ופתיחה של תמונות:
   • Recognize page images
    הפעל אפשרות זו אם תרצה ש-FineReader יבצע עיבוד מקדים אוטומטי של תמונות חדשות שיתווספו, באמצעות ההגדרות שצוינו בתיבת הדו-שיח הגדרות עיבוד מקדים (לחץ על הקישור Image preprocessing settings שלמטה כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו). ניתוח וזיהוי תווים אופטי (OCR) יבוצעו גם הם באופן אוטומטי.
   • Analyze page images
    מבצע עיבוד מקדים של תמונה וניתוח מסמך באופן אוטומטי, אך יש להפעיל ידנית את זיהוי התווים האופטי (OCR).
   • Preprocess page images
    מבצע עיבוד מקדים של תמונות באופן אוטומטי. יש להתחיל ניתוח וזיהוי תווים אופטי (OCR) באופן ידני.
  2. OCR languages
   השתמש באפשרות זו כדי לציין את שפות המסמך. ראה גם: שפות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏.
  3. Image preprocessing settings...
   פותח את תיבת הדו-שיח הגדרות עיבוד מקדים, שבה ניתן לציין הגדרות עיבוד מקדים של תמונה, כגון זיהוי של כיוון עמוד והגדרות עיבוד מקדים אוטומטי. הגדרות אלה עשויות לשפר באופן משמעותי את תמונות המקור, כדי להשיג רמת דיוק גבוהה יותר של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: אפשרויות עיבוד תמונה.
  4. More options...
   פותח את הכרטיסייה Image Processing של תיבת הדו-שיח Options. ניתן גם לפתוח תיבת דו-שיח זו בלחיצה על Options... בתפריט Tools.
 6. לחץ על Scan.
 7. תוצג תיבת דו-שיח של התקדמות, המציגה מד התקדמות ועצות.
 8. לאחר סריקת העמוד, תופיע תיבת דו-שיח שתבקש ממך להחליט על הצעד הבא.
  לחץ על Scan Again כדי לסרוק עמודים עוקבים באמצעות ההגדרות הקיימות, או לחץ על Finish Scanning כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 9. בסיום תהליך הסריקה, התמונות הסרוקות יתווספו לפרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) בעורך זיהוי תווים אופטי (OCR), והן יעובדו באמצעות הגדרות העיבוד המקדים והגדרות האוטומציה שציינת קודם לכן.

למידע נוסף על עורך זיהוי תווים אופטי (OCR) ועל התכונות שלו, עיין בדף עבודה עם עורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.