שמירה בתבנית PDF

ABBYY FineReader מאפשר לך לשמור מסמכי PDF שלמים או עמודים נבחרים. לרשותך מגוון אפשרויות שמירה.

  • כדי לשמור מסמך PDF שמשתמשים יוכלו לבחור, להעתיק ולערוך את התוכן שלו, לחץ על החץ שנמצא ליד הלחצן שמירה בשם בסרגל הכלים הראשי, ובחר באפשרות Searchable PDF Document. לחלופין, לחץ על File > Save As > Save as Searchable PDF Document....

    המסמך יישמר כמסמך PDF ניתן לחיפוש. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה PDF.
  • כדי לשמור מסמך PDF שמשתמשים לא יוכלו לבחור, להעתיק ולערוך את התוכן שלו, לחץ על החץ שנמצא ליד הלחצן שמירה בשם בסרגל הכלים הראשי, ובחר באפשרות Image-Only PDF Document. לחלופין, לחץ על File > Save AsSave as Image-Only PDF Document.

המסמך יישמר כ-PDF שהוא תמונה בלבד. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה PDF.

כדי לשמור רק חלק מהעמודים של המסמך, בחלונית Pages, בחר את העמודים שברצונך לשמור, ובתפריט הקיצור לחץ על Save As > Searchable PDF Document (או Image-Only PDF Document).

ניתן לבחור אפשרויות שמירה נוספות בכרטיסייה Format Settings > PDF של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.