שמירת מסמכי PDF

עורך PDF מאפשר לך לשמור מסמכי PDF במלואם או רק עמודים נבחרים. לרשותך מגוון אפשרויות שמירה.

  • כדי לשמור את השינויים שביצעת במסמך PDF נוכחי, לחץ על File > Save. לחלופין, לחץ על בסרגל הכלים הראשי.
  • כדי לשמור מסמך PDF נוכחי בשם אחר או בתיקייה אחרת, לחץ על File > Save As > PDF Document.... לחלופין, לחץ על בסרגל הכלים הראשי, ולאחר מכן לחץ על PDF Document....
  • כדי לשמור מסמך כמסמך PDF שמשתמשים יכולים לבחור, להעתיק ולערוך את התוכן שלו, לחץ על File > Save As > Searchable PDF Document. לחלופין, לחץ על Save As בסרגל הכלים הראשי, ולאחר מכן לחץ על Searchable PDF Document.
    כתוצאה מכך, מסמך ה-PDF שלך יומר למסמך PDF ניתן לחיפוש, באמצעות אפשרויות השמירה שנבחרו. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה PDF.
  • כדי לשמור מסמך PDF ללא שכבת טקסט (לא ניתן לחפש במסמכי PDF אלה ולא ניתן לבחור, להעתיק או לערוך את התוכן שלהם), לחץ על File > Save As > Image-Only PDF Document. לחלופין, לחץ על Save As בסרגל הכלים הראשי, ולאחר מכן לחץ על Image-Only PDF Document.
    כתוצאה מכך, מסמך ה-PDF שלך יומר למסמך PDF שהוא תמונה בלבד, באמצעות אפשרויות השמירה שנבחרו. כדי לשנות את אפשרויות השמירה, לחץ על הלחצן Options... בתיבת הדו-שיח 'שמירה', ובחר באפשרויות השמירה הרצויות בכרטיסייה PDF.

כדי להמיר רק חלק מהעמודים של המסמך, בחלונית Pages, בחר את העמודים שתרצה לשמור, ולחץ על Save As בתפריט הקיצור.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.