שמירת תמונות

ABBYY FineReader מאפשר לך לשמור גם טקסט מזוהה וגם תמונות עמוד, כולל סריקות.

כדי לשמור תמונה אחת או יותר:

 1. בחלונית Pages, בחר את העמודים שתרצה לשמור.
 2. לחץ על File > Save As > Page Images....
 3. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר את הדיסק ואת התיקייה שבהם תרצה לשמור את הקובץ.
 4. בחר את תבנית התמונה שבה תרצה לשמור את התמונה.
  אם ברצונך לשמור עמודים מרובים בקובץ אחד, בחר את התבנית TIFF, ובחר באפשרות Create a single file for all pages.
  לפרטים נוספים, עיין בדף תבניות מסמך נתמכות.
 5. ציין את שם הקובץ, ולחץ על שמירה.

עצה. בעת שמירה בתבנית TIFF, ניתן לבחור את תבנית התמונה ואת שיטת הדחיסה. דחיסת תמונה מאפשרת לך להקטין את גודל הקובץ. השיטות המשמשות לדחיסת תמונה שונות זו מזו מבחינת שיעור הדחיסה ואבדן הנתונים. שיטת הדחיסה נבחרת לפי שני גורמים: איכות התמונה וגודל הקובץ המתקבלים.

ABBYY FineReader מספק את שיטות הדחיסה הבאות:

 • ZIP לא מתרחש אבדן נתונים. אלגוריתם דחיסה זה משמש עבור תמונות המכילות מקטעים גדולים בצבע אחד. לדוגמה, אלגוריתם דחיסה זה מתאים לצילומי מסך ולתמונות בשחור-לבן.
 • JPEG אלגוריתם דחיסה זה משמש עבור תמונות באפור ובצבע, כגון צילומים. שיטה זאת מספקת דחיסה בצפיפות גבוהה, אך גורמת אבדן נתונים ופוגעת באיכות התמונה (קווי מתאר מטושטשים ולוח צבעים דל).
 • CCITT Group 4 לא מתרחש אבדן נתונים. אלגוריתם דחיסה זה משמש בדרך כלל עבור תמונות בשחור-לבן שנוצרו בתוכניות גרפיות או עבור תמונות סרוקות. CCITT Group 4 היא שיטת דחיסה נפוצה המתאימה לכל התמונות כמעט.
 • Packbits לא מתרחש אבדן נתונים. אלגוריתם דחיסה זה משמש עבור סריקות בשחור-לבן.
 • LZW לא מתרחש אבדן נתונים. אלגוריתם דחיסה זה משמש עבור תמונות עיצוב גרפי ועבור תמונות בגווני אפור.

בעת שמירת קובץ PDF שהוא תמונה בלבד, התוכנית תשתמש בפרמטרים שציינת בכרטיסייה Format Settings > PDF של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.