הסרת מידע סודי

באמצעות ABBYY FineReader 14, ניתן להסיר מידע סודי מטקסטים מזוהים.

  1. לחץ על Tools > Redaction Mode, או לחץ על הלחצן בסרגל הכלים הראשי בחלק העליון של החלונית טקסט.
  2. בחלונית טקסט, השתמש בסמן כדי להשחיר את הטקסט שברצונך למחוק.
    עצה. אם תשחיר תווים מסוימים בטעות, תוכל לבטל את ההסרה האחרונה בלחיצה על Ctrl+Z או בלחיצה על הלחצן Undo בסרגל הכלים הראשי.
  3. שמור את המסמך.

הטקסט שהוסר יופיע בקובץ הפלט כנקודות. אם תבנית השמירה שבחרת תומכת בצבעי רקע וטקסט, קטעי הטקסט שהוסרו יופיעו כמרובעים שחורים.

כדי לבטל את מצב ההסרה, ניתן

  • ללחוץ שוב על Tools > Redaction Mode, או
  • ללחוץ שוב על הלחצן בסרגל הכלים הראשי.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.