יצירת מסמכי PDF

בחלון משימה חדשה, ניתן:

 • ליצור מסמכי PDF מקבצים במגוון תבניות.
 • להמיר קבצים מרובים ל-PDF.
 • לשלב קבצים מרובים ל-PDF אחד.
 • ליצור מסמכי PDF ניתנים לחיפוש.
 • ליצור מסמכים תואמי PDF/A.

המרת קובץ אחד או יותר

 1. לחץ על הכרטיסייה Open, ולאחר מכן לחץ על Convert to PDF.
 2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר קובץ אחד או יותר להמרה.
 3. ציין הגדרות המרה. הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
  1. Image quality ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות שבתפריט הנפתח Image quality:
   • Best quality
    בחר באפשרות זו כדי לשמור על האיכות של התמונות ושל תמונת העמוד. הרזולוציה המקורית תישמר.
   • Balanced
    בחר באפשרות זו כדי להקטין את קובץ הפלט מסוג PDF בלי לאבד הרבה מאיכות התמונה.
   • Compact size
    בחר באפשרות זו כדי לקבל קובץ PDF קטן על חשבון איכות התמונה.
   • Custom...
    בחר באפשרות זו כדי להתאים אישית את שמירת התמונה. בתיבת הדו-שיח Custom Settings, ציין את הערכים הרצויים, ולחץ על OK.
  2. Full-text search השתמש בתפריט נפתח זה כדי להפעיל או להשבית חיפושי טקסט מלא במסמך הפלט:
   • As in original document הטקסט בתמונות לא יזוהה. משתמשים יוכלו לחפש במסמך הפלט רק אם למסמך המקורי יש שכבת טקסט.
   • Search inside text and images הטקסט בתמונות יזוהה. משתמשים יוכלו לחפש במסמך הפלט.
   • Disable full-text search המסמך יומר ל-PDF שהוא תמונה בלבד. משתמשים לא יוכלו לחפש במסמך הפלט.
  3. Create PDF/A documentsבחר באפשרות זו כדי ליצור מסמך תואם PDF/A. כברירת מחדל, ייווצר מסמך PDF/A-2b. לחץ על More options... כדי לבחור גרסה אחרת של PDF/A.
  4. Use MRC compression בחר באפשרות זו כדי להחיל דחיסת Mixed Raster Content (MRC)‎ על מנת להקטין את גודל הקובץ מבלי לאבד מאיכות התמונה.
  5. OCR languages בחר את שפות המסמך שלך. ראה גם: שפות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏.
  6. Image preprocessing settings... כאן ניתן לציין כמה מניפולציות נוספות לביצוע בקובצי התמונה ובסריקות שלך על מנת לשפר את המראה ואת איכות ההמרה שלהם. ראה גם: אפשרויות עיבוד תמונה.
  7. More options... פתח את הכרטיסייה PDF בתיבת הדו-שיח Format Settings.
 4. הוסף או הסר קבצים לפי הצורך.
 5. לחץ על הלחצן Convert to PDF.
 6. ציין תיקיית יעד עבור קובץ הפלט.
  בסיום המשימה, מסמך ה-PDF שייווצר ימוקם בתיקייה שציינת.

שילוב קבצים

 1. לחץ על הכרטיסייה Open, ולאחר מכן לחץ על Convert to PDF.
 2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר את הקבצים שתרצה להמיר.
 3. ציין הגדרות המרה.
 4. הוסף או הסר קבצים לפי הצורך.
 5. סדר את הקבצים בסדר הרצוי, ובחר באפשרות Combine all files into one document.
 6. לחץ על הלחצן Convert to PDF.
 7. ציין שם ותיקיית יעד עבור קובץ הפלט.
  בסיום המשימה, מסמך ה-PDF שייווצר ימוקם בתיקייה שציינת.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.