עבודה עם עמודים

עורך PDF מאפשר לך למחוק עמודים ממסמך PDF או להוסיף לו עמודים, לשנות את סדר העמודים ולהוסיף עמודים ריקים.

Adding pages from a file...

Adding scanned pages...

Inserting blank pages...

Changing the order of pages...

Rotating pages...

Deleting pages...

Creating a PDF document from selected pages...

אפשרויות עיבוד תמונה

עורך PDF מספק מגוון אפשרויות לעיבוד תמונה, על מנת לשפר את איכות התמונה וזיהוי התווים האופטי (OCR).

ניתן לציין אפשרויות עיבוד תמונה בעת סריקת מסמכי נייר או יצירת מסמכי PDF מקובצי תמונה.

 • Image quality איכות התמונות וגודל הקובץ תלויים בערך שתבחר מהרשימה הנפתחת בקבוצת האפשרויות Image quality:
  • Best quality
   בחר פריט זה כדי לשמר את איכות התמונות והעמודים. הרזולוציה המקורית של תמונות המקור תישמר.
  • Balanced
   בחר באפשרות זו כדי להקטין את קובץ ה-PDF אך עדיין לשמור על איכות גבוהה סבירה של התמונות והעמודים.
  • Compact size
   בחר באפשרות זו כדי לקבל קובץ PDF קטן. בחירה זאת עשויה לפגוע באיכות התמונות והעמודים.
  • Custom...
   בחר באפשרות זו אם ברצונך לציין אפשרויות בהתאמה אישית לשמירת התמונות והעמודים. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, ציין את אפשרויות השמירה הרצויות, ולחץ על אישור.
 • Recognize text on images בחר באפשרות זו אם ברצונך להוסיף שכבת טקסט למסמך.

יתקבל מסמך PDF ניתן לחיפוש, שנראה כמעט בדיוק כמו המקור.

 • Use MRC compression (specify OCR languages below) בחר באפשרות זו אם ברצונך להחיל את אלגוריתם הדחיסה של MRC על העמודים המזוהים. דחיסת MRC מקטינה את קובץ הפלט, ובמקביל שומרת על האיכות הוויזואלית של תמונות העמודים.
 • Apply ABBYY PreciseScan to smooth characters on image בחר באפשרות זו אם ברצונך להחיל את טכנולוגיית PreciseScan של ABBYY. טכנולוגיית PreciseScan של ABBYY מציגה תווי מסמך באופן חלק יותר, כך שהם לא ייראו מפוקסלים בעת הגדלת התצוגה.
 • OCR languages ודא שבחרת את השפות הנכונות של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: תכונות מסמך שיש להביא בחשבון לפני זיהוי תווים אופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.