הגדרות HTML

ההגדרות הבאות זמינות:

Document layout

בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.

 • Flexible layout
  משמר את העיצוב של המקור. ניתן לערוך בקלות מסמך פלט מסוג HTML.
 • Formatted text
  שומר על הגופנים, גודלי הגופן, סגנונות הגופן והפסקאות, אך לא שומר על מרווח מדויק בין שורות או על מיקומים מדויקים של אובייקטים בעמוד. הטקסט שנוצר יהיה מיושר לשמאל. טקסטים בשפות הכתובות מימין לשמאל יהיו מיושרים לימין.
  טקסטים אנכיים ייעשו אופקיים.
 • Plain text
  לא שומר את העיצוב.

הגדרות תמונה

מסמכים שמכילים מספר גדול של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות שברשימה הנפתחת Keep pictures.

עצה. כדי לשנות את הגדרות שמירת התמונה, לחץ על Custom.... בתיבת הדו-שיח Custom Settings, בחר בהגדרות הרצויות, ולחץ על OK.

הגדרות טקסט

 • Keep line breaks
  שומר על הסידור המקורי של שורות הטקסט. אם אפשרות זו מושבתת, למסמך הפלט תהיה שורה יחידה המכילה את כל הטקסט.
 • Keep text and background colors
  בחר באפשרות זו כדי לשמור על צבע הגופן וצבע הרקע.
 • Keep headers and footers
  שומר על הכותרות העליונות והתחתונות במסמך הפלט.

Encoding

ABBYY FineReader מזהה את דף הקוד באופן אוטומטי. כדי לשנות את דף הקוד, בחר את דף הקוד הרצוי מהרשימה הנפתחת Encoding.

הגדרות ספר

אם אתה ממיר ספר מודפס ל-HTML, הפעל את האפשרות Generate a table of contents and use it to divide the document into files. ניתן לפצל את הספר לפרקים באחת מהדרכים הבאות:

 • Automatically create files based on headings
  ABBYY FineReader 14 יפצל באופן אוטומטי את המסמך לחלקים בגודל דומה, ישמור אותם כקובצי HTML נפרדים, וייצור קישורים אליהם בתוכן העניינים.
 • Create files based on level 1 headings
  ABBYY FineReader 14 יפצל באופן אוטומטי את המסמך לקובצי HTML נפרדים באמצעות הכותרות שברמה הגבוהה ביותר.
 • Create files based on level 2 headings
  ABBYY FineReader 14 יפצל באופן אוטומטי את המסמך לקובצי HTML נפרדים באמצעות הכותרות שברמה הגבוהה ביותר והכותרות שברמה הבאה.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.