עריכת טקסט

עורך PDF מאפשר לך לערוך טקסט בכל סוג של מסמכי PDF, כולל מסמכים שמכילים סריקות בלבד. עורך PDF מאפשר לך לתקן שגיאות הקלדה, להוסיף טקסט חדש ולערוך את העיצוב של שורות טקסט נפרדות.

עריכת טקסט במסמכי PDF שנוצרו ביישומים אחרים

כדי לערוך טקסט במסמך PDF:

 1. לחץ על הלחצן בסרגל הכלים כלי PDF והמתן כמה שניות בזמן שהתוכנית מכינה את המסמך לעריכה.

  סרגל הכלים טקסט יופיע מעל למסמך.
 2. הצב את הסמן על הטקסט שברצונך לערוך, ובצע את השינויים הרצויים באמצעות הכלים שבסרגל הכלים טקסט.

  התוכנית תבחר באופן אוטומטי גופן הדומה ככל הניתן לגופן שבו נעשה שימוש במסמך המקורי.
 3. כדי לסיים עריכה של שורת טקסט, לחץ במיקום כלשהו מחוץ לשורה.
 4. כדי לצאת ממצב עריכת הטקסט, לחץ שוב על הלחצן .
 5. שמור את המסמך.

עריכת מסמכים סרוקים

מסמכי PDF מסוימים הם מסמכי תמונה בלבד, כלומר, הם לא מכילים שכבת טקסט. ראה גם: סוגים של מסמכי PDF.

ABBYY FineReader מאפשר לך לערוך טקסט במסמכי PDF, גם אם הם לא מכילים שכבת טקסט. כאשר אתה פותח מסמכים מעין אלה, התוכנית יוצרת שכבת טקסט זמנית, כדי לאפשר עריכה של המסמך. העריכות שאתה מבצע (למשל, תיקוני שגיאות הקלדה) מועברות לאחר מכן לתמונת המסמך.

 1. לחץ על הלחצן בסרגל הכלים כלי PDFוהמתן מספר שניות בזמן שהתוכנית מכינה את המסמך לעריכה. סרגל הכלים טקסט יופיע מעל למסמך.
 2. בדוק שנבחרו השפות הנכונות של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: תכונות מסמך שיש להביא בחשבון לפני זיהוי תווים אופטי (OCR).
 3. אם בעמוד יש שורות טקסט מעוותות או פגמים אחרים, התוכנית תשאל אותך אם תרצה לשפר את איכות התמונה. כדי לשפר את התמונה לפני ביצוע זיהוי תווים אופטי (OCR), השתמש בפקודות ברשימה הנפתחת Correct Skew and Page Orientation בחלונית טקסט.
 4. טקסט ניתן לעריכה יהיה תחום במסגרות. לחץ על שורת הטקסט שברצונך לערוך, והוסף, מחק או שנה את הטקסט, או שנה את הגופן, גודל הגופן וסגנון הגופן שלו באמצעות הכלים שבסרגל הכלים טקסט.
  כאשר תלחץ על שורת טקסט, התוכנית תבחר באופן אוטומטי גופן הדומה ככל הניתן לגופן שבו נעשה שימוש בשורת הטקסט.
 5. כדי לסיים לערוך שורת טקסט, לחץ מחוץ לה.
 6. לחץ על הלחצן כדי לצאת ממצב עריכת הטקסט.
 7. שמור את המסמך.

עריכת מסמכי PDF ניתנים לחיפוש

מסמכי PDF מסוימים מכילים שכבת טקסט מתחת לתמונת המסמך. ראה גם: סוגים של מסמכי PDF.

בעת עריכה של מסמכים מסוג זה, התוכנית תחיל את השינויים על שכבת הטקסט ועל תמונת המסמך.

 1. לחץ על הלחצן בסרגל הכלים כלי PDF והמתן מספר שניות בזמן שהתוכנית מכינה את המסמך לעריכה. סרגל הכלים טקסט יופיע מעל למסמך.
 2. בדוק שנבחרו השפות הנכונות של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: תכונות מסמך שיש להביא בחשבון לפני זיהוי תווים אופטי (OCR).
 3. כאשר אתה מנסה לערוך מסמך שכבר מכיל שכבת טקסט, התוכנית תבקש ממך לזהות את המסמך ולהחליף את שכבת הטקסט הקיימת. ניתן לעשות זאת באמצעות הפקודה שברשימה הנפתחת Text Layer בסרגל הכלים טקסט.

  בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר את שפות זיהוי התווים האופטי (OCR). ניתן גם לבצע עיבוד מקדים לתמונה כדי לתקן כיוון של עמודים, לתקן הטיה של תמונה, ליישר שורות טקסט מעוותות ולהסיר פגמים אחרים.
  לאחר זיהוי המסמך, תוכל להתחיל ולערוך אותו.
 4. שורות טקסט ניתנות לעריכה יהיו תחומות במסגרות. לחץ על שורת הטקסט שברצונך לערוך, והוסף, מחק או שנה את הטקסט, או שנה את הגופן, גודל הגופן וסגנון הגופן שלה באמצעות הכלים שבסרגל הכלים טקסט.
  כאשר תלחץ על שורת טקסט, התוכנית תבחר באופן אוטומטי גופן הדומה ככל הניתן לגופן שבו נעשה שימוש בשורת הטקסט המקורית.
 5. כדי לסיים עריכה של שורת טקסט, לחץ במיקום כלשהו מחוץ לשורה.
 6. לחץ על הלחצן כדי לצאת ממצב עריכת הטקסט.
 7. שמור את המסמך.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.