הגדרות DOC(X)/RTF/ODT

ההגדרות הבאות זמינות:

Document layout

בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.

 1. Exact copy
  משמר את העיצוב של המסמך המקורי. הגדרה זאת מומלצת עבור מסמכים עם פריסות מורכבות, כגון חוברות קידום מכירות. שים לב שאפשרות זו מגבילה את היכולת שלך לשנות את הטקסט ואת העיצוב במסמך הפלט.
 2. Editable copy
  יוצר מסמך שעיצובו עשוי להיות שונה במעט מזה של המקור. קל לערוך מסמכים הנוצרים במצב זה.
 3. Formatted text
  שומר פסקאות, אך לא שומר את המיקומים המדויקים של אובייקטים בעמוד ואת המרווח בין השורות. הטקסט שנוצר יהיה מיושר לשמאל. טקסטים בשפות הכתובות מימין לשמאל יהיו מיושרים לימין.
  טקסטים אנכיים ייעשו אופקיים.
 4. Plain text
  מבטל את רוב העיצוב. משמר רק את סגנונות הגופן אם האפשרות Keep bold, italic, and underlined text styles in plain text מוגדרת כזמינה.

Default paper size

ניתן לבחור את גודל הנייר שישמש לשמירה בתבנית RTF‏, DOC‏, DOCX או ODT מהרשימה הנפתחת גודל נייר של ברירת מחדל.

הגדרות תמונה

מסמכים שמכילים מספר גדול של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות שברשימה הנפתחת Keep pictures.

עצה. כדי לשנות את הגדרות שמירת התמונה, לחץ על Custom..., ציין את ההגדרה הרצויה בתיבת הדו-שיח Custom Settings, ולחץ על OK.

הגדרות טקסט

 • Keep headers, footers, and page numbers
  שומר על הכותרות העליונות, הכותרות התחתונות ומספרי העמודים בטקסט הפלט.
 • Keep line breaks and hyphens
  שומר על הסידור המקורי של שורות הטקסט בטקסט הפלט. 
 • Keep page breaks
  שומר על סידור העמוד המקורי.
 • Keep line numbers
  שומר על מספור השורות המקורי (אם קיים). מספרי השורות יישמרו בשדה נפרד שאינו משתנה בעת עריכת הטקסט.
  תכונה זו זמינה רק אם האפשרות Editable copy נבחרה ברשימה הנפתחת פריסת מסמך.
 • Keep text and background colors
  בחר באפשרות זו כדי לשמור על צבע הגופן וצבע הרקע.
 • Keep bold, italic, and underlined text styles in plain text
  שומר סגנונות גופן כאשר האפשרות Plain text נבחרה ברשימה הנפתחת פריסת מסמך.

אם תשבית את זיהוי הכותרות העליונות, הכותרות התחתונות, תוכן העניינים, הרשימות הממוספרות והערות השוליים בכרטיסייה OCR של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו), אלמנטים אלה יישמרו בתור גוף הטקסט.

תווים עם רמת מהימנות נמוכה

הגדר את האפשרות Highlight low-confidence characters כזמינה אם בכוונתך לערוך את המסמך ב-Microsoft Word ולא בחלונית טקסט של עורך זיהוי התווים האופטי (OCR). כשאפשרות זו נבחרת, כל התווים עם רמת מהימנות נמוכה יודגשו במסמך Microsoft Word.

עצה. ניתן לשנות את הצבע המשמש תווים עם רמת מהימנות נמוכה בכרטיסייה Areas and Text של תיבת הדו-שיח Options (לחץ על Tools>Options... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו).

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.