חתימה דיגיטלית

עורך PDF מאפשר לך לחתום על מסמכים באופן דיגיטלי ולאמת חתימות דיגיטליות במסמך. חתימה דיגיטלית משמשת לווידוא זהותו של האדם שחתם על המסמך. בנוסף, ניתן להשתמש בחתימה דיגיטלית כדי לוודא שהמסמך החתום לא עבר שינויים.

כדי לחתום על מסמך:

 1. בסרגל הכלים הראשי, לחץ על > Add Digital Signature....
 2. בחר את האישור שבו ברצונך להשתמש מהרשימה הנפתחת Sign as. כדי להציג את מאפייני האישור, בחר בו, ולחץ על Show Certificate....
  אם האישור שבו ברצונך להשתמש לא נמצא ברשימה, יהיה עליך להתקין אותו. כדי להתקין אישור, לחץ עליו עם הלחצן הימני ב-Windows Explorer, לחץ על התקנת אישור בתפריט הקיצור, ופעל בהתאם להוראות באשף ייבוא האישורים.
 3. בחר את הסיבה לחתימה על המסמך מהרשימה הנפתחת Reason, או הקלד סיבה חדשה.
 4. לפי הצורך, בשדות Location ו-Contact, ציין את מקום החתימה ואת פרטי הקשר שלך.
 5. בחר באפשרות Add custom image to digital signature אם ברצונך לכלול תמונה בחתימה. לאחר מכן, לחץ על הלחצן Select Image... כדי לדפדף אל קובץ תמונה. התמונה תופיע מצד שמאל של החתימה.
 6. לחץ על Sign.
 7. בחר את האזור שבו תרצה להציב את החתימה, או לחץ על המיקום הרצוי.
 8. שמור את המסמך.

חתימה מכילה מידע על גרסת המסמך בעת החתימה. אם תוסיף חתימה חדשה למסמך שכבר נחתם, החתימות שנוספו קודם לכן יישארו בתוקף.

כדי להציג את המאפיינים של חתימה במסמך:

 • לחץ עם הלחצן הימני על החתימה, ולחץ על Show Signature Properties... בתפריט הקיצור. לחלופין,
 • לחץ לחיצה כפולה על החתימה בחלונית Digital Signatures.

כשאתה פותח מסמך PDF, אם קיימות חתימות דיגיטליות במסמך, ABBYY FineReader יאמת אותן באופן אוטומטי. תוצאות האימות יוצגו בחלונית Digital Signatures, המכילה גם מידע מפורט על החתימות שבהן נעשה שימוש במסמך.

כדי למחוק חתימה:

 • לחץ עם הלחצן הימני על החתימה, ולחץ על Remove Signature בתפריט הקיצור.

תוכל למחוק חתימה ממסמך רק אם אתה מחזיק באישור הדיגיטלי המתאים.

ניתן להוסיף יותר מחתימה דיגיטלית אחת למסמך.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.