שיפור תוצאות השוואה

ABBYY Compare Documents מספק כמה אפשרויות נוספות להשגת השוואת מסמך מדויקת יותר. כדי להגדיר אפשרויות אלו, השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

 • לחץ על הכרטיסייה COMPARE בחלונית השמאלית ביותר.
 • לחץ על השוואה > מתקדם.

COMPARE כרטיסייה

כרטיסייה זאת מכילה את ההגדרות הבאות:

 • Find differences in punctuation
  בחר באפשרות זו כדי לזהות הבדלים בפיסוק ובמיקוף.
 • Find one-letter differences
  בחר באפשרות זו כדי לזהות הבדלים באיות.

אפשרויות מתקדמות

לרשותך האפשרויות המתקדמות הבאות:

 • מצב זיהוי PDF
  לבחירה במצב הזיהוי המתאים יש חשיבות קריטית בהשגת השוואה מדויקת של מסמכי PDF.
  ABBYY Compare Documents מספק שלושה מצבי זיהוי PDF:
  • Use Only Text from PDF
   זהו מצב ברירת המחדל עבור מסמכי PDF עם שכבת טקסט. ABBYY Compare Documents ישתמש בשכבת הטקסט להשוואה.
  • Automatically Choose between OCR and Text from PDF
   כאשר נבחר מצב זה, ABBYY Compare Documents יבדוק את האיכות של שכבת הטקסט המקורית. אם התוכנית תקבע ששכבת הטקסט המקורית טובה מספיק, היא תשתמש בשכבת הטקסט המקורית. אם לא, היא תזהה את המסמך, ותשתמש במקום זאת בשכבת הטקסט שתתקבל.
  • Use OCR
   במצב זה, התוכנית תשתמש בזיהוי תווים אופטי כדי לחלץ טקסט ממסמכים.
   זמן ההשוואה בין המסמכים יהיה ארוך יותר במצב זה, אבל תוצאות ההשוואה יהיו מהימנות יותר.

   אפשרויות אלו מיועדות למסמכי PDF שמכילים שכבת טקסט ותמונות. מסמכי PDF כאלה נוצרים בדרך כלל על-ידי המרה של קובצי מסמכים ניתנים לעריכה ל-PDF. במקרה של מסמכי PDF מסוגים אחרים, כגון מסמכי PDF שניתן לחפש בהם או מסמכי PDF שהם תמונה בלבד, אין צורך באפשרויות נוספות של זיהוי תווים אופטי (OCR), והמערכת תמיד מעבדת אותם במצב Use OCR.
 • Find Headers and Footers Automatically
  השבת אפשרות זו אם למסמך אין כותרות עליונות או תחתונות.
 • Reset Advanced Options
  בחר בפקודה זו כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.