Scanning af papirdokumenter

Sådan scannes et dokument:

 1. I OCR Editoren, skal du klikke på på værktøjsmenuen eller klikke på Fil > Scan sider....
 2. Vælg en scanningsenhed og specificer scanningsindstillinger.
 3. Klik på Forhåndsvisning knappen eller klik hvor som helst inde på billedområdet.
 4. Gennemgå billedet. Hvis det ikke er tilfredsstillende, skal du ændre scanningsindstillingerne og klikke på Forhåndsvisning knappen igen.
 5. Klik Indstillinger... og specificer indstillinger for billedbehandling.
  Disse indstillinger bestemmer udseendet og egenskaberne af output-dokumentet.
 6. Klik Scan.
 7. Når scanningen er færdig, vises en dialogboks, som tilbyder følgende to valg:
  • Klik Scan mere hvis du vil scanne flere sider med de aktuelle scanningsindstillinger.
  • Klik Forhåndsvisning hvis du vil se den scannede side.
  • Klik for at lukke dialogboksen.
 8. Hvis et OCR-projektet allerede er åbent, når du scanner nye sider, vil de scannede sider blive tilføjet i slutningen af dette projekt. Hvis intet OCR-projekt aktuelt er åbent, oprettes der et nyt ud fra de scannede sider

Se Tip til skanning for nogle tips om valg de optimale scanningsindstillinger.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.