Dialogboksen Indstillinger

. Indstillinger Dialogboksen indeholder en bred vifte af muligheder, der lader dig bestemme, hvordan dokumenter vil blive scannet, åbnet, genkendt og gemt i forskellige formater, samt ændre OCR-sprog, grænsefladens sprog, udskriftstypen for de indlæste dokumenter og visse andre muligheder.

Der er adskillige andre måder at åbne Indstillinger dialogboksen på.

 • I Ny opgave skærmen og klik på Indstillinger knappen i nederste venstre hjørne.
 • I Ny opgave skærmen, skal du klikke på Redskaber > Indstillinger....
 • I PDF Editoren skal du klikke på Redskaber > Indstillinger....
 • I OCR Editoren skal du klikke på Redskaber > Indstillinger....

Knapper, links eller kommandoer der åbner Indstillinger dialogboksen vil også være tilgængelige, når du konverterer eller scanner filer på Ny opgave skærmen, på værktøjslinjer og i genvejsmenuer for værktøjslinjer i PDF-Editoren og OCR-Editoren og i de dialogbokse der vises, når du gemmer dokumenter.

Indstillinger Dialogboksen har syv faner, som hver indeholder indstillinger, der er specifikke for visse områder af ABBYY FineReaders funktionalitet.

Generelt

På denne fane kan du:

 • Vælge hvilken del af programmet der vil åbne, når du starter ABBYY FineReader 14: Ny opgave skærmen, OCR Editoren med et nyt OCR-projekt eller OCR-Editoren med det senest anvendte OCR-projekt.
 • Angive hvilken enhed du vil bruge til at hente billeder og vælge en interface for scanning.
  ABBYY FineReader bruger en indbygget dialogboks til at vise scanningsindstillinger. Hvis ABBYY FineReader 14's scanningsinterface er uforenelig med din scanner, kan du bruge din scanners indbyggede interface. Scannerens dokumentation bør indeholde en beskrivelser af denne dialogboks og dens elementer.
 • Gøre FineReader til standardprogrammet til åbning af PDF-dokumenter.

Hvis du installerer ABBYY FineReader på en computer, der kører Windows 7, hvor intet standard PDF-visningsprogram er valgt, vil ABBYY FineReader automatisk bliver standard programmet for åbning af PDF-dokumenter.

Billedbehandling

Denne fane indeholder tre grupper af muligheder:

 • Aktivér baggrundsanerkendelse i PDF Editor
  Når denne indstilling er aktiveret, vil alle sider der er åbnet i PDF Editoren blive genkendt automatisk. Denne proces kører i baggrunden og tilføjer et midlertidigt tekstlag til PDF-dokumenter, hvilket gør det muligt at søge i dem og kopiere deres tekst.
  Brug linket nederst i denne gruppe til at angive sprog(et/ene) i dit dokument.
 • Behandl sidebilleder automatisk, eftersom de tilføjes OCR Editor
  Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer automatisk behandling af nyligt tilføjede sider. Hvis automatisk behandling er aktiveret, kan du vælge generelle behandlingsmuligheder for dokumentet og forbehandlingsindstillinger for billeder til brug ved scanning og åbning af billeder:
 • Anerkend sidebilleder (omfatter forbehandling og analyse)
  Nyligt tilføjet billeder i OCR Editoren vil være forbehandlet ved hjælp af de indstillinger, der er angivet i Indstillinger for billedforbehandling (gælder for konvertering og OCR) gruppen af muligheder. Analyse og genkendelse vil også blive udført automatisk.
 • Analysér sidebilleder (omfatter forbehandling)
  Forbehandling af billeder og dokumentanalyse udføres automatisk, men OCR skal startes manuelt.
 • Forbehandl sidebilleder
  Kun forbehandling udføres automatisk. Analyse og OCR skal startes manuelt.
 • Indstillinger for billedforbehandling (gælder for konvertering og OCR)
  Med ABBYY FineReader 14 kan du automatisk fjerne almindelige defekter ved scanninger og digitale fotos.

Se også: Genkendelse i baggrunden, Indstillinger for billedbehandling og Arbejde med komplekse scriptsprog.

Sprog

Denne fane indeholder OCR sprogindstillinger. Se også: Dokumentfunktioner som bør overvejes før OCR.

OCR

På denne fane kan du vælge indstillinger for genkendelse:

 • PDF-genkendelsestilstand
 • Om der skal bruges grundig eller hurtig genkendelse
 • Typen af dokumentet
 • Om programmet skal registrere strukturelle elementer (lader dig vælge, hvilke elementer du vil bevare ved eksport af resultater til Microsoft Word)
 • Om programmet skal genkende stregkoder
 • Træning (lader dig bruge brugermønstre ved genkendelse af tekster)
 • Skrifttyper (lader dig vælge de skrifttyper, der skal bruges ved genkendelse af tekster)

Se også: OCR-indstillinger, Hvis det udskrevne dokument indeholder skrifttyper, der ikke er standard.

Formatindstillinger

På denne fane kan du justere indstillingerne for de endelige filformater. Se også: Formatindstillinger.

Anden

På denne fane kan du:

 • Angive grænsefladesproget for ABBYY FineReader 14.
 • Angive hvor mange processorkerner FineReader kan bruge til OCR.
 • Vælge om ABBYY FineReader 14 automatisk skal søge efter og installere opdateringer.
 • Angiv, om du vil sende anonymiserede ABBYY FineReader 14 konfigurationsdata til ABBYY med henblik på at forbedre softwaren.
 • Vælge om du vil se specielle tilbud og tips om brug af ABBYY FineReader 14.
 • Aktivere eller deaktivere JavaScript i PDF-dokumenter.
 • Angiv, om ABBYY FineReader 14 automatisk skal registrere webadresser i PDF-dokumenter.

Klik Nulstil... nederst i dialogboksen hvis du ønsker at vende tilbage til standardindstillingerne.

Områder og Tekst*

På denne fane kan du:

 • Angive verifikationsmuligheder for usikre tegn.
 • Angive verifikationsmuligheder for ord der ikke findes i ordbøger:
 • Ignorere ord med cifre og specialtegn.
 • Kontrollere sammenskrivninger der ikke findes i ordbøger.
  Et sammensat ord er et ord, der er sammensat af to eller flere ord.
 • Angive om du vil korrigere mellemrum før og efter tegnsætningstegn.
 • Vise og redigere brugerordbøger.
 • Vælge en skrifttype til visning af almindelig tekst.
 • Vælge farven og tykkelsen af rammer af forskellige områdetyper i Billede vinduet, fremhævningsfarven for usikre tegn og andre visningsindstillinger.

Se også: Tjek genkendt tekst, Hvis programmet ikke kan genkende visse tegn, Redigering af områdeegenskaber.

* Denne fane er kun tilgængelig i OCR Editoren.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.