Диалогов прозорец Опции

В диалоговия прозорец Опции можете да изберете опциите за обработка на документ и да персонализирате вида на програмата.

Важно! За да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху Инструменти > Опции…. Този диалогов прозорец може да се отвори и като щракнете върху бутона с гаечен ключ в лентата с инструменти, като щракнете с десен бутон върху лентата с инструменти и после изберете Опции..., или като щракнете върху бутона Опции в диалоговите прозорци за запис или отваряне.

Диалоговият прозорец Опции има 6 раздела, всеки от които съдържа настройки за конкретни части от функционалността на ABBYY FineReader.

Документ

В този раздел можете да изберете:

Този раздел показва също пътя до текущия документ на ABBYY FineReader.

Сканиране/Отваряне

В този раздел можете да разрешите или забраните автоматичната обработка на новодобавени страници. Ако автоматичната обработка е разрешена, можете да изберете опции за обща обработка на документа и опции за предварителна обработка на изображения, които да се използват при сканиране и отваряне на изображения:

 • Прочитане на изображения на страници

Когато тази опция е разрешена, програмата автоматично разпознава текста.

 • Анализ на изображения на страници

Когато тази опция е разрешена, програмата автоматично разпознава областите и типа им.

 • Предварителна обработка на изображения на страници

Когато тази опция е разрешена, програмата автоматично обработва предварително изображенията на страниците. Можете да зададете кои инструменти да се използват по време на предварителната обработка.

В този раздел можете също да изберете драйвер на скенера и интерфейс за сканиране.

За подробности вижте "Опции за сканиране и отваряне," "Работа с езици с набор от сложни символи" и "Сканиране на документи на хартиен носител."

Четене

В този раздел можете да изберете опции за разпознаване:

 • Детайлно прочитане или Бързо прочитане
 • Откриване на структурни елементи (позволява да изберете кои елементи да запазите при експортиране на резултатите в Microsoft Word)
 • Обучение (позволява да използвате потребителски модели при разпознаване на текстове)
 • Потребителски модели и езици
 • Шрифтове (позволява да изберете шрифтовете, които да се използват при разпознаване на текстове)
 • Търсене на баркод

За подробности вижте "Опции за разпознаване," "Ако отпечатаният документ съдържа нестандартни шрифтове."

Запис

В този раздел можете да изберете изходния формат, в който да се запишат резултатите от разпознаването. За подробности вижте "Запис на резултатите от разпознаване."

Изглед

В този раздел можете да:

 • персонализирате вида на прозореца Страници, като изберете между изгледи Миниатюри и Детайли
 • персонализирате прозореца Текст, където можете да маркирате разпознатите с ниска достоверност символи с цвят по Ваш избор, да покажете/скриете непечатаеми символи и да изберете шрифта, който да се използва за обикновения текст
 • изберете цветовете и широчината на рамките, които ограждат областите, показани в прозореца Изображение, цвета за маркиране на символи с ниска достоверност и др.

За подробности вижте "Ако области не са открити правилно".

Разширени

В този раздел можете да:

 • изберете опции за проверка на символи с ниска достоверност
 • укажете дали интервалите преди и след препинателните знаци трябва да се коригират
 • прегледате и редактирате потребителски речници
 • укажете дали ABBYY FineReader трябва автоматично да проверява за актуализации и да ги инсталира
 • изберете езика на потребителския интерфейс
 • укажете дали да се отваря последният документ на ABBYY FineReader при стартиране на програмата
 • задайте дали искате да изпращате анонимизирани конфигурационни данни за ABBYY FineReader 14 на ABBYY с цел подобряване на софтуера.

Щракнете върху Възстановяване на стойностите по подразбиране... в долната част на диалоговия прозорец, ако искате да върнете настройките по подразбиране.

За подробности вижте "Какво е FineReader документ?," "Проверка на текстове в прозорец Текст" и "Ако програмата не може да разпознае някои символи."

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.