Получаване на изображения

Първата стъпка в процеса за получаване на данни в ABBYY FineReader 12 е да се предоставят на програмата изображения. Съществуват няколко начина за получаване на изображения на документи:

Качеството на разпознаване зависи от качеството на изображението и от настройките за сканиране. Този раздел съдържа информация за сканиране и фотографиране на документи и отстраняване на често срещани дефекти при сканиране и фотографиране.

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.