Spustenie programu OCR Editor

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete spustiť program OCR Editor:

  • V okne Nová úloha kliknite na:
    • Nová úloha > Otvoriť > Otvoriť v editore OCR
    • alebo Nová úloha > Nástroje > Editor OCR
    • alebo Nová úloha > Súbor > Otvoriť v editore OCR...
  • V programe PDF Editor kliknite na:
  • Otvorte ponuku Štart operačného systému Windows a kliknite na ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY FineReader 15 Editor OCR (alebo kliknite na Štart > Všetky programy > ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY FineReader 15 Editor OCR v operačnom systéme Windows 10).

Tip. Program OCR Editor môžete nastaviť tak, aby pri spustení otvoril posledný použitý projekt alebo vytvoril nový projekt. Ak to chcete urobiť, kliknite na Nová úloha > Možnosti > Všeobecné a vyberte Otvoriť nový projekt OCR alebo Otvoriť posledný používaný projekt OCR.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.