Integrácia s programom Microsoft Outlook

Vďaka integrácii s programom Microsoft Outlook môžete jednoducho používať e-maily, e-mailové priečinky a e-mailové prílohy na vytvorenie dokumentu PDF priamo z programu Microsoft Outlook.

Ako použiť hlavnú časť e-mailu na vytvorenie dokumentu PDF

Ak chcete vytvoriť dokument PDF pomocou hlavnej časti e-mailu, postupujte takto:

 1. V programe Microsoft Outlook vyberte e-mail, ktorý sa použije na vytvorenie dokumentu PDF.
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na Konvertovať do formátu PDF.
  Ak chcete na vytvorenie dokumentu PDF použiť niekoľko e-mailov, vyberte všetky požadované naraz.
 3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, zadajte názov a priečinok pre výstupný dokument PDF a vyberte možnosť Otvoriť dokument, ak potrebujete otvoriť výstupný dokument v prehliadači PDF.
  Príslušné príkazy môžete zadať aj v kontextovej ponuke vybraného e-mailu alebo e-mailov.

V prípade potreby kliknite na Predvoľby na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 a zadajte nastavenia pre vytváranie súborov PDF.

Výstupný dokument PDF sa uloží do zadaného priečinka a otvorí sa v prehliadači PDF, ak to určíte.  

Všetky e-mailové prílohy sa uložia do výstupného dokumentu PDF ako prílohy PDF.

Ako použiť e-mailový priečinok na vytvorenie dokumentu PDF

Ak chcete vytvoriť dokument PDF pomocou e-mailového priečinka, postupujte takto:

 1. V programe Microsoft Outlook zadajte e-mailový priečinok, ktorý sa použije na vytvorenie dokumentu PDF.
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na Vytvoriť PDF z priečinka alebo vyberte príslušný príkaz v kontextovej ponuke priečinka.
 3. Zadajte názov a umiestnenie výstupného dokumentu PDF.
 4. Ak potrebujete otvoriť výsledný dokument v prehliadači PDF, vyberte položku Otvoriť dokument.

V prípade potreby kliknite na Predvoľby na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 a zadajte nastavenia vytvárania PDF.

Výstupný dokument PDF sa uloží do zadaného priečinka a otvorí sa v prehliadači PDF, ak to určíte.  

Všetky e-mailové prílohy sa uložia do výstupného dokumentu PDF ako prílohy PDF.

Ako používať prílohy e-mailu na vytvorenie dokumentu PDF

Ak chcete vytvoriť dokument PDF pomocou príloh e-mailu, postupujte takto:

 1. V programe Microsoft Outlook vyberte jeden alebo niekoľko e-mailov, ktorých prílohy chcete použiť na vytvorenie dokumentov PDF.
 2. Vyberte Vytvoriť PDF z príloh na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 alebo v kontextovej ponuke pre e-mailovú správu.
  Ak chcete vytvoriť dokument PDF pomocou jednej alebo viacerých príloh e-mailu, vyberte príslušné prílohy a v kontextovej ponuke vyberte Vytvoriť PDF z príloh.
 3. Zobrazí sa okno konverzie snímok ABBYY FineReader PDF 15. V tomto okne zadajte príslušné parametre a nastavenia konverzie a kliknite na Konvertovať do formátu PDF.
 4. Zadajte priečinok, do ktorého sa budú ukladať výstupné dokumenty PDF.

Výstupné dokumenty PDF sa uložia do zadaného priečinka.

Nastavenia vytvárania PDF

Toto dialógové okno obsahuje nasledujúce skupiny nastavení:

 • Vytvoriť dokument PDF/A
  Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/A. V rozbaľovacom zozname vpravo vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Dokumenty chránené heslom
  Túto možnosť vyberte, ak potrebujete nastaviť heslá na ochranu dokumentu PDF pred neoprávneným prezeraním, tlačou a úpravami. Potom kliknite na Nastavenia... a v zobrazenom dialógovom okne zadajte príslušné parametre zabezpečenia.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.