Integratie met Microsoft Outlook

Download

Met Microsoft Outlook-integratie kunt u eenvoudig met e-mails, e-mailmappen en e-mailbijlagen een PDF-document maken, direct vanuit Microsoft Outlook.

Zo maakt u een PDF-document van de body van een e-mail

Handel als volgt om een PDF-document te maken van de body van een e-mail:

 1. Selecteer in Microsoft Outlook een e-mail die wordt gebruikt om het PDF-document te maken.
 2. In de werkbalk ABBYY FineReader PDF klikt u op Converteren naar PDF.
  Als u een aantal e-mails wilt gebruiken om een PDF-document te maken, selecteer ze dan allemaal tegelijk.
 3. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt een naam en map op voor het uitvoer-PDF-document en selecteer Document openen, als u het uitvoer-document in een PDF viewer wilt openen.
  U kunt ook relevante opdrachten in het contextmenu van de geselecteerde e-mail of e-mails kiezen.

Klik zo nodig op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en geef de instellingen voor PDF maken op.

Dit slaat het uitvoer-PDF-document op in de opgegeven map en opent het in de mogelijk opgegeven PDF-viewer.  

Alle e-mailbijlagen worden opgeslagen in het uitvoer-PDF-document als PDF-bijlagen.

Zo maakt u een PDF-document van een e-mailmap

Handel als volgt om een PDF-document te maken van een e-mailmap:

 1. Selecteer in Microsoft Outlook een e-mailmap die wordt gebruikt om het PDF-document te maken.
 2. In de werkbalk ABBYY FineReader PDF klikt u op PDF maken van map of selecteert u de juiste opdracht in het mapcontextmenu.
 3. Geef een naam en locatie op voor het uitvoer-PDF-document.
 4. Selecteer Document openen als u het uitvoer-PDF-document wilt openen in een PDF-viewer.

Klik zo nodig op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDFen geef de PDF-aanmaakinstelling op.

Dit slaat het uitvoer-PDF-document op in de opgegeven map en opent het in de mogelijk opgegeven PDF-viewer.  

Alle e-mailbijlagen worden opgeslagen in het uitvoer-PDF-document als PDF-bijlagen.

Zo maakt u een PDF-document met e-mailbijlagen

Handel als volgt om een PDF-document te maken van e-mailbijlagen:

 1. Selecteer in Microsoft Outlook de bijlagen van een of meerdere e-mails waarvan u een PDF-documenten wilt maken.
 2. Selecteer PDF maken van bijlagen in de werkbalk ABBYY FineReader PDF of in het contextmenu een e-mailbericht.
  Om een PDF document te maken met een of meerdere e-mailbijlagen selecteert u de juiste bijlagen en kiest u PDF maken van bijlagen in het contextmenu.
 3. Het ABBYY FineReader PDF conversievenster verschijnt. Kies in dit venster de juiste conversieparameters en instellingen en klik op Converteren naar PDF.
 4. Geef een map op waar het uitvoer-PDF-document moet worden opgeslagen.

Hiermee worden uw uitvoer-PDF-documenten in de opgegeven map opgeslagen.

Instellingen voor PDF maken

Dit dialoogvenster bevat de volgende groepen met instellingen:

 • Maak PDF/A
  Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/A. Selecteer het vereiste type PDF/A in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.
 • Wachtwoordbeveiligde documenten
  Selecteer deze optie als u wachtwoorden moet instellen om uw PDF- documenten te beveiligen tegen onbevoegd weergeven, afdrukken en bewerken. Klik vervolgens op Instellingen... en geef de juiste beveiligingsparameters op in het dialoogvenster dat verschijnt.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.