הגדרות XLS(X)‎

ההגדרות הבאות זמינות:

Document layout

בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.

 1. Formatted text
  שומר על הגופנים, גודלי הגופן והפסקאות, אך לא שומר על מרווח מדויק בין שורות או על מיקומים מדויקים של אובייקטים בעמוד. הטקסט שנוצר יהיה מיושר לשמאל. טקסטים בשפות הכתובות מימין לשמאל יהיו מיושרים לימין.
  טקסטים אנכיים ייעשו אופקיים.
 2. Plain text
  לא שומר את העיצוב.

הגדרות תמונה

ניתן לשמור תמונות במסמכי XLSX. מסמכים שמכילים מספר גדול של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות שברשימה הנפתחת Keep pictures (XLSX only).

עצה. כדי לשנות את הגדרות שמירת התמונה, לחץ על Custom..., בחר את ההגדרה הרצויה בתיבת הדו-שיח Custom Settings, ולחץ על OK.

הגדרות טקסט

 • Keep headers and footers
  הפעל אפשרות זו אם ברצונך לשמור על הכותרות העליונות והתחתונות. אם אפשרות זאת מושבתת, הכותרות העליונות והתחתונות לא יישמרו.
 • Ignore text outside tables
  שומר רק את הטבלאות ומתעלם מהשאר.
 • Convert numeric values to numbers
  ממיר מספרים לתבנית "מספרים" במסמך XLSX. Microsoft Excel מסוגל לבצע פעולות אריתמטיות בתאים אלה.
 • Create separate sheet for each page (XLSX only)
  בחר באפשרות זאת כדי לשמור עמודים ממסמך המקור כגיליונות עבודה נפרדים.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.