הצגה ועריכה של מסמכי PDF

עם ABBYY FineReader ניתן להציג ולערוך בקלות מסמך PDF מכל סוג, להוסיף לו הערות ולחפש בו. ניתן לבצע פעולות אלו גם במסמכים שהתקבלו על-ידי סריקת מסמך נייר, ושאינם מכילים טקסט הניתן לחיפוש או לעריכה.

הצגת מסמכי PDF והוספת הערות

במסך משימה חדשה, לחץ על הכרטיסייה Open, ולאחר מכן לחץ על Open PDF Document. המסמך שנבחר ייפתח בעורך PDF להצגה ולהוספת הערות.

השתמש בלחצנים עמודים, סימניות, חיפוש והערות כדי לנווט במסמך.

ABBYY FineReader מספק את הכלים הבאים של הוספת הערות:

אם אינך רואה את כלי הוספת ההערות, לחץ על הלחצן .

עריכת מסמכי PDF

ABBYY FineReader מספק את כלי העריכה הבאים:

ראה גם: עריכת טקסט, הוספה ועריכה של תמונות.

הגנה על מסמכי PDF

באמצעות ABBYY FineReader ניתן:

ראה גם: חתימות דיגיטליות, הסרת מידע סודי ממסמכי PDF, ססמאות והרשאות.

מילוי טפסים

ABBYY FineReader מאפשר לך למלא, לשמור ולהדפיס טפסים אינטראקטיביים.

בעת פתיחת מסמך PDF שמכיל טופס אינטראקטיבי, שדות הטופס יודגשו, ויהיה עליך לבחור ערך מהרשימה הנפתחת או להקליד מידע מסוים.

אם תיתקל בטופס שלא ניתן למלא על-ידי הקלדת טקסט בשדות הריקים, השתמש בכלי Text Box כדי להקליד את המידע הדרוש בטופס. ראה גם: מילוי טפסים.

למידע נוסף על עבודה עם מסמכי PDF, עיין בדף עבודה עם מסמכי PDF.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.