המרה מהירה

ניתן להשתמש במשימות המוכללות בכרטיסייה Open של המסך משימה חדשה כדי להמיר תמונות או מסמכי PDF או כדי ליצור PDF חדש מקבצים בתבניות שונות.

המרת קובץ אחד או יותר

 1. לחץ על הכרטיסייה Open, ולאחר מכן לחץ על המשימה הרצויה:
  • Convert to PDF יוצר מסמכי PDF מקובצי ‎*.docx‏, ‎*.html‏, ‎*.jpeg ומקבצים אחרים. ניתן גם להשתמש במשימה זו כדי לשלב קבצים מרובים למסמך PDF אחד.
  • Convert to Microsoft® Word יוצר מסמכי Word מקובצי תמונה ו-PDF. ניתן גם להשתמש במשימה זו כדי לשלב קבצים מרובים למסמך Microsoft Word אחד.
  • Convert to Microsoft Excel® יוצר גיליון אלקטרוני של Excel מקובצי תמונה ו-PDF. ניתן גם להשתמש במשימה זו כדי לשלב קבצים מרובים למסמך Excel אחד.
  • Convert to Other Formats ממיר קובצי תמונה ו-PDF לתבנית נפוצות, כולל ‎*.odt‏, ‎*.pptx‏, ‎*.epub‏, ‎*.html ורבות נוספות.
 2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר קובץ אחד או יותר להמרה.
 3. ציין הגדרות המרה.
  הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
 4. הוסף או הסר קבצים לפי הצורך.
 5. לחץ על הלחצן המרה ל-<format>.
 6. ציין תיקיית יעד עבור קובץ הפלט.
  בסיום המשימה, הקובץ הנוצר יוצב בתיקייה שציינת.

שילוב קבצים

 1. לחץ על הכרטיסייה Open, ולאחר מכן לחץ על המשימה הרצויה.
 2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר את הקבצים שתרצה להמיר.
 3. ציין הגדרות המרה.
 4. הוסף או הסר קבצים לפי הצורך.
 5. סדר את הקבצים בסדר הרצוי, ובחר באפשרות Combine all files into one document.
 6. לחץ על הלחצן המרה ל-<format>.
 7. ציין שם ותיקיית יעד עבור קובץ הפלט.

בסיום המשימה, הקובץ הנוצר יוצב בתיקייה שציינת.

השתמש בהמרה מתקדמת עבור מסמכים גדולים עם פריסות מורכבות.

ראה גם: :

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.