סריקה אל Microsoft Word

המשימה Scan to Microsoft Word בחלון משימה חדשה מאפשרת לך ליצור מסמכי Microsoft Word מתמונות שהתקבלו מסורק או ממצלמה דיגיטלית.

 1. פתח את החלון משימה חדשה, לחץ על הכרטיסייה Scan, ולאחר מכן לחץ על המשימה Scan to Microsoft Word.
 2. בחר מכשיר, וציין הגדרות סריקה.
 3. לחץ על הלחצן Preview, או לחץ במיקום כלשהו בתוך התמונה.
 4. סקור את התמונה. אם אינך מרוצה מאיכות התמונה, שנה את הגדרות הסריקה, ולחץ שוב על הלחצן Preview.
 5. ציין הגדרות המרה. הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
  1. Preserve formatting
   בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.
   • Exact copy
    מסמך הפלט ייראה כמעט בדיוק כמו המקור אך יספק אפשרויות עריכה מוגבלות.
   • Editable copy
    המראה של מסמך הפלט עשוי להיות שונה מעט מזה של המקור, אך ניתן לערוך את המסמך בקלות.
   • Formatted text
    המערכת תשמור על סוגי הגופן, גודלי הגופן ועיצוב הפסקה. טקסט הפלט יוצב בעמודה אחת.
   • Plain text
    רק עיצוב הפסקה יישמר. טקסט הפלט יוצב בעמודה אחת, וייעשה שימוש בגופן יחיד בכל המסמך.
  2. OCR languages
   בחר את שפות המסמך שלך. ראה גם: שפות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏.
  3. Keep pictures
   בחר באפשרות זו אם ברצונך לשמר את התמונות במסמך הפלט.
  4. Keep headers, footers, and page numbers
   בחר באפשרות זו כדי לשמר כותרות עליונות, כותרות תחתונות ומספרי עמודים.
  5. Image preprocessing settings...
   ציין הגדרות עיבוד מקדים לתמונה, כגון זיהוי כיוון עמוד והגדרות של עיבוד מקדים אוטומטי. הגדרות אלה עשויות לשפר באופן משמעותי את תמונות המקור, כדי להשיג רמת דיוק גבוהה יותר של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: אפשרויות עיבוד תמונה.
  6. More options...
   פותח את המקטע DOC(X)/RTF/ODT של הכרטיסייה Format Settings של תיבת הדו-שיח Options, שבו ניתן לציין הגדרות נוספות (ניתן גם לפתוח תיבת דו-שיח זו בלחיצה על Options... בתפריט Tools).
 6. לחץ על Scan to Word.
 7. תוצג תיבת דו-שיח המציגה מד התקדמות ועצות.
 8. לאחר סריקת העמוד, תופיע תיבת דו-שיח שתבקש ממך להחליט על הצעד הבא.
  לחץ על Scan Again כדי לסרוק עמודים נוספים באמצעות ההגדרות הקיימות, או לחץ על Finish Scanning כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 9. ציין את התיקייה שבה ברצונך לשמור את מסמך ה-Microsoft Word.

בסיום המשימה, ייווצר מסמך Microsoft Word בתיקייה שציינת. כל עמודי המסמך ייפתחו גם בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.