סריקה אל קובצי תמונה

המשימה Scan to Image Files בחלון משימה חדשה מאפשרת לך ליצור מסמכים שהם תמונה בלבד מתמונות שהתקבלו מסורק או ממצלמה דיגיטלית.

 1. לחץ על הכרטיסייה Scan, ולאחר מכן לחץ על המשימה Scan to Image Files.
 2. בחר מכשיר, וציין הגדרות סריקה.
 3. לחץ על הלחצן Preview, או לחץ במיקום כלשהו בתוך התמונה.
 4. סקור את התמונה. אם אינך מרוצה מאיכות התמונה, שנה את הגדרות הסריקה, ולחץ שוב על הלחצן Preview.
 5. ציין הגדרות המרה. הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
  1. Select image format
   השתמש בהגדרה זו כדי לבחור את תבנית קובץ התמונה הרצויה.
  2. Compression
   אם בחרת בתבנית TIFF, תוכל לדחוס תמונות סרוקות. דחיסת תמונה מקטינה את גודל הקובץ.
   שימוש בשיטות דחיסה שונות זו מזו יוצר שיעורים שונים של דחיסת נתונים, ועלול לגרום אבדן נתונים (אבדן של איכות תמונה). קיימים שני גורמים שעליך להביא בחשבון בבחירת שיטת הדחיסה: איכות התמונות בקובץ הפלט והגודל שלו.
   ABBYY FineReader מאפשר לך להשתמש בשיטות הדחיסה הבאות:
   • PACKBITS
    לא גורם אבדן נתונים, ומתאים במיוחד לדחיסת סריקות בשחור-לבן.
   • JPEG (JFIF format)
    שיטה זו משמשת לדחיסת תמונות בגווני אפור ותמונות בצבע, כגון צילומים. דחיסת התמונות משמעותית, אך במחיר של אבדן נתונים. מתקבלת איכות תמונה מופחתת (טשטוש ואבדן של רוויית צבע).
   • ZIP
    לא גורם אבדן נתונים, ומתפקד באופן מיטבי עם תמונות המכילות אזורים גדולים בצבע אחד, כגון תמונות מסך ותמונות בשחור-לבן.
   • LZW
    לא גורם אבדן נתונים, ומתפקד באופן מיטבי עם תמונות עם גרפיקה וקטורית ותמונות בגווני אפור.
  3. Image preprocessing settings...
   ציין הגדרות עיבוד מקדים לתמונה, כגון זיהוי כיוון עמוד והגדרות של עיבוד מקדים אוטומטי. הגדרות אלה עשויות לשפר באופן משמעותי את תמונות המקור, כדי להשיג רמת דיוק גבוהה יותר של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: אפשרויות עיבוד תמונה.
 6. לחץ על סריקה אל <format>.
 7. תוצג תיבת דו-שיח המציגה מד התקדמות ועצות.
 8. לאחר סריקת העמוד, תופיע תיבת דו-שיח שתבקש ממך להחליט על הצעד הבא.
  לחץ על Scan Again כדי לסרוק עמודים נוספים באמצעות ההגדרות הקיימות, או לחץ על Finish Scanning כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 9. ציין את התיקייה שבה ברצונך לשמור את מסמך הפלט.

בסיום המשימה, ייווצרו בתיקייה שציינת קובצי פלט בתבנית שציינת. כל עמודי המסמך ייפתחו גם בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.