מחיקת מידע סודי ממסמכי PDF

ניתן להשתמש בעורך PDF כדי להסיר מידע סודי ממסמכי PDF לפני הפרסום שלהם. ניתן להסיר טקסט ותמונות.

  1. בסרגל הכלים כלי PDF, לחץ על , או לחץ על החץ ליד כלי זה, ובחר באפשרות Redaction Mode.
  2. אם תרצה לשנות את צבע המרובעים שיכסו את הטקסט שיוסר, לחץ על אחת משבע תיבות הצבעים בסרגל הכלים, או לחץ על החץ, ובחר צבע רצוי מלוח הצבעים. לצבעים נוספים, לחץ על More colors....
  3. בחר את הטקסט או את התמונות שברצונך להסיר.

כתוצאה מכך, התוכן שנבחר יוסר מהמסמך, והמופעים שלו יכוסו בצבע שבחרת.

בנוסף, ABBYY FineReader מאפשר לך להשתמש בתכונה חיפוש כדי להסיר נתונים רגישים.

  1. פתח את החלונית Search.
  2. הקלד את הטקסט שברצונך למצוא.
  3. בחר את המופעים שברצונך להסיר.
  4. לחץ על הלחצן .

הטקסט שנבחר יכוסה בצבע במסמך, ויוחלף בכוכביות באובייקטים שלא מופיעים בגוף הטקסט של המסמך (כלומר בהערות, בסימניות ובמטה-נתונים).

ניתן למחוק אובייקטים ונתונים שלא מופיעים בגוף הטקסט של המסמך (לדוגמה, הערות, ביאורים, סימניות, קבצים מצורפים, מטה-נתונים וכו'):

  1. לחץ על החץ ליד הלחצן , ובחר באפשרות Delete Objects and Data....
  2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר את האובייקטים ואת הנתונים שברצונך למחוק, ולחץ על Apply.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.