הגדרות PDF

ההגדרות הבאות זמינות:

Image quality

אם הטקסט מכיל הרבה תמונות, או אם תבחר לשמור את תמונת העמוד ביחד עם הטקסט המזוהה, קובץ ה-PDF שיתקבל עשוי להיות די גדול. ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות ברשימה הנפתחת Image quality:

 • Best quality
  בחר באפשרות זו כדי לשמור על איכות התמונות או תמונת המסמך. הרזולוציה המקורית של תמונת המקור תישמר.
 • Balanced
  בחר באפשרות זו כדי להקטין את גודל קובץ ה-PDF תוך שמירה על רמה גבוהה סבירה של איכות התמונות או תמונת העמוד.
 • Compact size
  בחר באפשרות זו כדי להקטין במידה רבה את גודל קובץ הפלט מסוג PDF. הרזולוציה של התמונות ושל תמונת העמוד תוקטן ל-300 dpi מה שישפיע על האיכות שלהן.
 • Custom...
  בחר באפשרות זו כדי לציין הגדרות בהתאמה אישית של איכות תמונה. בתיבת הדו-שיח Custom Settings, בחר בהגדרות הרצויות, ולחץ על OK.

Create PDF/A documents
הפעל אפשרות זו אם תרצה ליצור מסמך PDF/A, ובחר את גרסת ה-PDF/A שבה ברצונך להשתמש.

Create PDF/UA (requires OCR)‎‎
יש להפעיל אפשרות זאת אם ברצונך ליצור מסמך PDF/UA. לידיעתך, המסמך שיתקבל עשוי להיראות שונה מעט מהמסמך המקורי.

Protect documents with passwords

אפשרות זו מאפשרת לך להגן על מסמך ה-PDF באמצעות ססמה כדי למנוע פתיחה, הדפסה או עריכה לא מורשות. לחץ על הלחצן Settings..., וציין הגדרות הגנה בתיבת הדו-שיח שתיפתח:

 • ססמה לפתיחת מסמך
  אם למסמך יש ססמה לפתיחת מסמך, משתמשים יוכלו לפתוח אותו רק לאחר הזנת הססמה שתציין. כדי להגדיר ססמה למסמך:
  1. הפעל את האפשרות Restrict access with a Document Open password.
  2. הקלד את הססמה, ואשר אותה.
   השבת את האפשרות Hide characters אם תרצה שתווי הססמה יופיעו בשדה Document Open password.
 • ססמת הרשאה
  ססמה זו מגנה על מסמך ה-PDF מפני עריכה והדפסה לא מורשות, ומונעת ממשתמשים שלא יודעים את הססמה להעתיק את התוכן של המסמך ליישום אחר. משתמשים יוכלו לבצע פעולות אלו רק לאחר הזנת הססמה שתציין. כדי להגדיר ססמה זו:
  1. הפעל את האפשרות Restrict printing and editing with a Permissions password.
  2. הקלד את הססמה, ואשר אותה.
   השבת את האפשרות Hide characters אם תרצה שתווי הססמה יופיעו בשדה Permissions password.

   לאחר מכן, בחר את הפעולות שברצונך לאפשר למשתמשים לבצע.
   • הרשימה הנפתחת Printing מכילה אפשרויות המתירות או מגבילות את הדפסת המסמך.
   • הרשימה הנפתחת Editing מכילה אפשרויות המתירות או מגבילות את עריכת המסמך.
   • האפשרות Allow copying text, images, and other content מאפשרת למשתמשים להעתיק תוכן (טקסט, תמונות וכו') מהמסמך שלך. אם תרצה לאסור פעולות מעין אלה, ודא שאפשרות זו לא נבחרה.
   • האפשרות Allow screen readers to read text מאפשרת לתוכנת קורא מסך לקרוא טקסט מהמסמך כשהוא פתוח. אם תרצה לאסור פעולות מעין אלה, ודא שאפשרות זו לא נבחרה.
 • רמת הצפנה
  הרשימה הנפתחת Encryptמכילה אפשרויות המצפינות מסמכים המוגנים בססמה.
 • AES ‏128 סיביות הוא אלגוריתם הצפנה די חזק המבוסס על תקן AES.
 • AES ‏256 סיביות הוא אלגוריתם הצפנה חזק המבוסס על תקן AES.

בחר באחת מהאפשרויות מהרשימה הנפתחת הצפנה.All document contents מצפין את המסמך כולו, ואילו All document contents except metadata משאיר את נתוני המסמך בלתי-מוצפנים וניתנים לקריאה.

Delete objects and data

הפעל אפשרות זו אם אינך רוצה לשמר אובייקטים שונים הנכללים במסמך PDF, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחירה... כדי לבחור אילו אובייקטים אינך מעוניין לשמור:

 • Comments and annotations
  הערות, ביאורים, צורות ובלוקי טקסט לא יישמרו.
 • Links, media, actions, scripts, and form data
  אלמנטים אינטראקטיביים לא יישמרו.
 • Bookmarks
  סימניות לא יישמרו.
 • Attachments
  קבצים מצורפים לא יישמרו.

Use one paper size for all page images

אם אפשרות זו מושבתת, גודל הנייר המקורי של תמונות העמוד יישמר. הפעל אפשרות זו אם תרצה להשתמש בגודל נייר ספציפי עבור מסמך ה-PDF.

Use MRC compression (requires OCR)‎

בחירה באפשרות זו תחיל את אלגוריתם הדחיסה של MRC, המקטין באופן משמעותי את גודל הקובץ ושומר על האיכות הוויזואלית של התמונה.

האפשרות Use MRC compression (requires OCR)‎ זמינה עבור מסמכי PDF ניתנים לחיפוש כאשר האפשרות Text under the page image מופעלת.

Apply ABBYY PreciseScan to smooth characters on page images

הפעל אפשרות זו אם תרצה להשתמש בטכנולוגיית PreciseScan של ABBYY כדי להציג תווים באופן חלק יותר במסמך. כתוצאה מכך, התווים לא ייראו מפוקסלים, גם בעת הגדלת התצוגה בעמוד.

Searchable PDF settings

קבוצת אפשרויות זו מאפשרת לך להחליט אילו אלמנטים של מסמך ה-PDF ברצונך לשמור. בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • Text and pictures only
  אפשרות זו שומרת רק את הטקסט המזוהה ואת התמונות המשויכות. העמוד יאפשר חיפוש מלא, וגודל קובץ ה-PDF יהיה קטן. המראה של המסמך שיתקבל עשוי להיות שונה מעט מזה של המקור
 • Text over the page image
  אפשרות זו שומרת את הרקע ואת התמונות של מסמך המקור, והטקסט המזוהה מוצב מעליהם. בדרך כלל, לסוג PDF זה נדרש יותר שטח דיסק מאשר Text and pictures only. מסמך ה-PDF שיתקבל יאפשר חיפוש מלא. במקרים מסוימים, המראה של המסמך שיתקבל עשוי להיות שונה מעט מזה של המקור.
 • Text under the page image
  אפשרות זו שומרת את העמוד במלואו כתמונה, והטקסט המזוהה מוצב מתחתיה. שכבת הטקסט מאפשרת לחפש במסמך ולהעתיק טקסט, ואילו שתמונות העמוד מבטיחות שהמסמך ייראה כמו המקור.

Create bookmarks from headings

בחר באפשרות זו אם תרצה ליצור תוכן עניינים מכותרות המסמך.

Create PDF tags

בחר באפשרות זו כדי להוסיף תגי PDF למסמך פלט מסוג PDF.

מלבד מטקסט ומתמונות, קובצי PDF מסוגלים להכיל מידע על מבנה המסמך, כגון חלקים לוגיים, תמונות וטבלאות. מידע זה מאוחסן בתגי PDF. ניתן להזרים מחדש קובץ PDF הכולל תגי PDF כך שיתאים לגודל מסך שונה, והוא יוצג היטב במכשירי כף-יד.

גופנים

בעת שמירת טקסטים ב-PDF, ניתן להשתמש בגופנים של Adobe או בגופנים של Windows המותקנים במחשב. כדי לציין את ערכת הגופנים לשימוש, בחר באחד מהפריטים הבאים מהרשימה הנפתחת:

 • Use predefined fonts
  קובץ ה-PDF ישתמש בגופני Adobe, לדוגמה: Times New Roman‏, Arial‏, Courier New.
 • Use Windows fonts
  הקובץ ישתמש בגופני Windows המותקנים במחשב.

כדי להטביע גופנים במסמך ה-PDF, בחר באפשרות Embed fonts. פעולה זו תהפוך את קובץ המסמך לגדול יותר, אך המסמך ייראה אותו הדבר בכל המחשבים.

האפשרות Embed fonts זמינה רק עבור מסמכי PDF מסוג Text and pictures only וכן Text over the page image.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים של המסמך כשהוא נשמר בתבנית PDF. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.