ABBYY Compare Documents

ABBYY Compare Documents מאפשר לך להשוות בין שתי גרסאות של אותו המסמך, גם אם התבניות אינן זהות.

ABBYY Compare Documents יעזור לך לזהות במהירות שינויים בלתי-רצויים, כדי למנוע ממך לחתום על גרסה שגויה או לפרסם אותה.

תכונות עיקריות

  • השוואת מסמכים, גם אם התבניות שלהם לא זהות. ניתן להשוות מסמך Microsoft Word לגרסת ה-PDF שלו, סריקה לגרסת ה-ODT שלה וכל שילוב אחר של תבניות הנתמכות על-ידי ABBYY FineReader 14.
  • בחינת ההבדלים בתצוגה נוחה, זה לצד זה. לחיצה על הבדל בחלונית התוצאות תדגיש באופן מיידי את הקטע התואם בשתי הגרסאות.
  • הצגת שינויים משמעותיים בלבד, כגון טקסט שנמחק, שנוסף או שנערך. המערכת תתעלם מהבדלים שוליים בעיצוב, בגופנים, ברווחים ובכרטיסיות.
  • שמירת תוצאות השוואה כדוח הבדל או כמסמך PDF מבואר, כשכל הבדל מודגש ומלווה בהערה.

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.