פתיחת תמונות ומסמכי PDF

ABBYY FineReader מאפשר לך לפתוח קובצי PDF ותמונה בכל אחת מהתבניות הנתמכות.

בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח קובץ PDF או תמונה:

  1. בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR), לחץ על בסרגל הכלים הראשי, או לחץ על File > Open Image....
  2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר קובץ PDF או תמונה אחד או יותר.
  3. אם תבחר קובץ שמכיל כמה עמודים, תוכל לציין טווח של עמודים לפתיחה.
  4. בחר באפשרות Automatically process page images as they are added אם ברצונך לעבד את התמונה באופן אוטומטי.

עצה. ניתן לציין אילו מניפולציות על התוכנית לבצע בתמונה, לדוגמה, אילו פגמי תמונה יש לתקן או האם יש לנתח ולזהות את המסמך באופן אוטומטי. כדי לציין אפשרויות עיבוד תמונה, לחץ על הלחצן Options.... עיין בדף אפשרויות עיבוד תמונה לקבלת פרטים נוספים.

אם פרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) כבר פתוח כשאתה פותח עמודים חדשים, העמודים שנבחרו יצורפו לסוף הפרויקט. אם אין פרויקט פתוח של זיהוי תווים אופטי (OCR), ייווצר פרויקט חדש מהעמודים שנבחרו.

למידע נוסף על עבודה עם עמודים ועם פרויקטים של זיהוי תווים אופטי (OCR), עיין בדף פרויקטים של זיהוי תווים אופטי (OCR).

המחברים של קובצי PDF מסוימים עשויים להגביל את הגישה אליהם. הגבלות אלו כוללות הגנה באמצעות ססמה והגבלות על פתיחת המסמך או על העתקת התוכן שלו. בעת פתיחת קבצים מעין אלה, ABBYY FineReader יבקש ססמה. 

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.