צירוף קבצים

ניתן לצרף למסמך PDF קבצים בכל תבנית שהיא.

כדי להציג קבצים מצורפים:

  • לחץ על הלחצן בחלונית שמימין, או לחץ על View > Attachments.

באפשרותך לפתוח קבצים מצורפים, לשמור אותם, לשנות את שמם או למחוק אותם.

בחלונית Attachments:

  • בחר קובץ.
  • בסרגל הכלים , לחץ על הכלי המתאים לפעולה שברצונך לבצע. לחלופין, לחץ על הפקודה התואמת בתפריט הקיצור.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.