שרטוט צורות

עורך PDF מאפשר לך להוסיף הערות לאובייקטים שיש להם צורות וגדלים שונים, כגון תוכניות בניין או קטעי טקסט הכתובים בצורה לא רגילה. לפני הוספת הערה, ניתן לשרטט צורה מסביב לאובייקט שברצונך להעיר עליו.

 1. בסרגל הכלים כלי PDF, לחץ על.
 2. בחר את כלי השרטוט הרצוי בסרגל הכלים המוצג מתחת.
  • Ink
   משרטט קו כשאתה מחזיק את הלחצן השמאלי של העכבר לחוץ, כדי לאפשר לך לשרטט צורה חופשית.
  • Line
   משרטט קו ישר. אם ברצונך לשרטט קו אנכי, אופקי או אלכסוני (בזווית של 45°), החזק את המקש Shift.
  • Arrow
   משרטט חץ. אם ברצונך לשרטט קו אנכי, אופקי או אלכסוני (בזווית של 45°), החזק את המקש Shift.
  • Rectangle
   משרטט מרובע. אם ברצונך לשרטט ריבוע, החזק את המקש Shift.
  • Oval
   משרטט אליפסה. אם ברצונך לשרטט מעגל, החזק את המקש Shift.
  • Polygon
   משרטט מצולע. לחץ על המקום שבו ברצונך להציב את הקודקוד ההתחלתי של המצולע. כדי להשלים את המצולע, לחץ על הקודקוד ההתחלתי.
  • Cloud
   משרטט ענן. לחץ על המקום שבו ברצונך להציב את הקודקוד ההתחלתי של הענן. כדי להשלים את הענן, לחץ על הקודקוד ההתחלתי.
  • Polyline
   משרטט קו משונן. לחץ על העמוד כדי להתחיל לשרטט, לחץ שוב כדי לשרטט את המקטע הבא, ולחץ לחיצה כפולה במקום שבו ברצונך לסיים את הקו המשונן.
 3. לאחר שתסיים לשרטט את הצורה, לחץ עליה לחיצה כפולה אם תרצה להקליד הערה.
  אם אתה משתמש בכלי Ink, תצטרך להשבית את כלי השרטוט לפני שתוכל להקליד הערה.

  כדי לשרטט קבוצת צורות באמצעות הכלי Ink וכדי להוסיף הערה לקבוצה כולה:
  • החזק את המקש Shift, ושרטט את הצורה. ניתן לשחרר את לחצן העכבר, אך שחרר את המקש Shift רק בסיום השרטוט.
  • השבת את כלי השרטוט, לחץ לחיצה כפולה על אחת מהצורות בקבוצה, והקלד את ההערה.
 4. לכלי השרטוט יש כמה הגדרות שניתן לשנות.

  כדי לשנות אפשרויות אלו:
  • לחץ עם הלחצן הימני על צורה ששרטטת בעמוד, והשתמש בפקודות שבתפריט הקיצור שלה.
  • בחירת ההגדרות הרצויות בסרגל הכלים כלי PDF לפני שרטוט הצורה.

למידע נוסף על שימוש בהערות ועריכתן, עיין בדף שיתוף פעולה במסמכי PDF.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.