Hvis du behandler et stort antal dokumenter med identisk layout

Hvis du behandler et stort antal dokumenter med et identisk layout (f.eks. formularer eller spørgeskemaer), vil en analyse af layoutet for hver side være meget tidskrævende. For at spare tid kan du nøjes med at analysere et af dokumenterne i et sæt af ens dokumenter og gemme det registrerede område som en skabelon. Derefter kan du anvende denne skabelon til de andre dokumenter i sættet.

Sådan skabes en områdeskabelon:

  1. Åbn et billede i OCR Editoren og lad enten programmet analysere layoutet automatisk eller tegn områderne manuelt.
  2. Klik Område > Gem områdeskabelon.... I den dialogboks der åbnes, skal du angive et navn for områdeskabelonen og klikke på Gem.

For at kunne anvende en områdeskabelon skal du scanne alle dokumenter i sættet med samme opløsningsværdi.

Sådan bruges en områdeskabelon:

  1. I Sider ruden skal du vælge de sider, som du ønsker at anvende skabelonen på.
  2. Klik Område > Indlæs områdeskabelon....
  3. I Åbn områdeskabelon dialogboksen, vælg den ønskede skabelonfil (*.blk).
  4. I den samme dialogboks, ved siden af Anvend til, vælg Valgte sider for at anvende skabelonen til de valgte sider.
    Tip. Hvis du ønsker at anvende skabelonen på alle sider i dokumentet, skal du vælge Alle sider.
  5. Klik Åben.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.