HTML-indstillinger

Der findes følgende indstillinger:

Dokumentlayout

Vælg den relevante indstilling afhængigt af hvordan du planlægger at bruge outputdokumentet.

 • Fleksibelt layout
  Bevarer formateringen af originalen. Det endelige HTML-dokument kan nemt redigeres.
 • Formateret tekst
  Beholder skrifttyper, skriftstørrelser og afsnit, men beholder ikke de nøjagtige afstande eller placeringer af objekter på siden. Den endelige tekst vil være venstrejusteret. Tekster i højre-mod-venstre skriftssprog vil være højrejusterede.
  Lodrette tekster vil blive vandrette.
 • Almindelig tekst
  Bevarer ikke formateringen.

Billedindstillinger

Dokumenter, der indeholder mange billeder, kan være meget store. Billedkvaliteten og den resulterende fils størrelse kan finindstilles ved hjælp af indstillingerne iBehold billeder rullelisten.

Tip. For at ændre indstillingerne for lagring af billedet skal du klikke på Tilpasset.... I Brugerdefinerede indstillinger dialogboksen skal du vælge de ønskede indstillinger og klikke på OK.

Tekstindstillinger

 • Behold linjeskift
  Bevarer det oprindelige arrangement af tekstlinjer. Hvis denne indstilling er deaktiveret, vil det endelige dokument have en enkelt linje, der indeholder al tekst.
 • Behold tekst og baggrunds farver
  Vælg denne indstilling for at bevare skrifttypens farve og baggrundsfarven.
 • Behold sidehoveder og sidefødder
  Bevarer sidehoveder og sidefødder i det endelige dokument.

Kodning

ABBYY FineReader registrerer tegntabel automatisk. Hvis du vil ændre tegntabellen, skal du vælge den ønskede tegntabel på rullelisten under Kodning.

Bogindstillinger

Hvis du konverterer en trykt bog til HTML, skal du aktiverer denne Generer en indholdsfortegnelse, og brug den til at opdele bogen i filer indstillingen. Bogen kan være opdelt i kapitler på en af følgende måder:

 • Opret automatisk filer baseret på overskrifter
  ABBYY FineReader 14 vil automatisk opdele dokumentet i dele af nogenlunde samme størrelse, gemme dem som separate HTML-filer og genskabe links til dem i indholdsfortegnelsen.
 • Opret filer baseret på niveau 1-overskrifter
  ABBYY FineReader 14 vil automatisk opdele dokumentet i særskilte HTML-filer ved hjælp af overskrifterne på det højeste niveau.
 • Opret filer baseret på niveau 2-overskrifter
  ABBYY FineReader 14 vil automatisk opdele dokumentet i særskilte HTML-filer ved hjælp af overskrifterne på det højeste niveau og overskrifterne på det følgende niveau.

Bevar dokument-metadata, såsom forfattere og søgeord

Bevarer metadata, når du gemmer dokumentet. Denne indstilling er aktiveret som standard.

Hvis du vil foretage ændringer til dokumentets metadata, skal du klikke på Redigér Metadata... knappen, foretage de ønskede ændringer og klikke på OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.