Digital signatur

PDF Editoren giver dig mulighed for at underskrive dokumenter digitalt og validere alle digitale signaturer i et dokument. En digital signatur bruges til at fastslå identiteten af den person, der underskrev dokumentet. Derudover kan en digital signatur bruges til at sikre, at et underskrevet dokument ikke er blevet ændret.

Sådan underskrives et dokument:

 1. På hovedværktøjslinjen skal du klikke på > Tilføj Digital Signatur....
 2. Vælg certifikatet der skal anvendes fra Signér som rullelisten. For at se egenskaberne for et certifikat, skal du vælge det og klikke på Vis Certifikat....
  Hvis certifikatet du vil bruge ikke er på listen, skal du installere det. For at installere et certifikat skal du højreklikke på det i Windows Stifinder, klikke på Installer certifikat på genvejsmenuen og følge instruktionerne i guiden Import af certifikat.
 3. Vælg din årsag til at underskrive dokumentet fra Årsag rullelisten eller skriv en ny grund.
 4. Om nødvendigt, i Placering og Kontakt felterne, skal du angive stedet, hvor der skal underskrives og dine kontaktoplysninger.
 5. Vælg Føj tilpasset billede til digital signatur hvis du ønsker, at din underskrift skal inkludere et billede. Klik derefter på Vælg Billede... knappen for at gå til en billedfil. Billedet vises til venstre for underskriften.
 6. Klik Signér.
 7. Vælg det område hvor du vil placere underskriften eller klik blot på den ønskede placering.
 8. Gem dokumentet.

En underskrift indeholder oplysninger om versionen af dokumentet på tidspunktet for underskriften. Hvis du tilføjer en ny underskrift til et allerede underskrevet dokument, vil de tidligere tilføjede underskrifter fortsat være gyldige.

Sådan ser man egenskaberne for en underskrift i et dokument:

 • Højreklik på underskriften og klik Vis Signaturegenskaber... genvejsmenuen eller
 • dobbeltklik på underskriften på Digitale Signaturer ruden.

Når du åbner et PDF-dokument, validerer ABBYY FineReader automatisk de digitale underskrifter i dokumentet, hvis der er nogen. Valideringsresultaterne vil blive vist på Digitale Signaturer ruden, som også indeholder detaljerede oplysninger om de underskrifter, der anvendes i dokumentet.

Sådan sletter du en underskrift:

 • Højreklik på underskriften og klik Fjern Signatur på genvejsmenuen.

Du kan kun slette en underskrift fra et dokument, hvis du har det tilsvarende digitale certifikat.

Du kan tilføje mere end én digital underskrift til et dokument.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.