Přepínač

Přepínač umožňuje uživateli výběr pouze jedné možnosti ze skupiny dostupných možností.

Způsob přidávání přepínačů do formuláře:

  1. Přepněte do režimu úprav formulářů.
  2. Klikněte na nástroj .
  3. Klikněte na místo, kam chcete přidat přepínač. Přidá se přepínač výchozí velikosti. Klikejte dál do formuláře, dokud se nepřidá požadovaný počet přepínačů.
    Je nutno přidat alespoň dva přepínače, protože podstatou přepínače je možnost volby mezi dvěma nebo více možnostmi.
  4. Klikněte znovu na nástroj a poté stiskněte klávesu Esc, čímž ukončíte přidávání přepínačů.
    Všechny přepínače přidané před vypnutím tohoto nástroje utvoří jednu skupinu. Pokud potřebujete přidat další skupinu přepínačů, zopakujte kroky 2–4.

Pokud chcete upravit přepínač, klikněte na toto tlačítko a z místní nabídky vyberte možnost Vlastnosti....
Viz také: Úpravy interaktivních polí

Vlastnosti přepínače

Karta Obecné

Karta Vzhled

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.